Skorzystaj z bezpłatnych porad psychologów! Warto!

W ramach IV edycji Gdańskich Dni Pomocy Psychologicznej 2019 pod hasłem „Zdrowie zaczyna się w głowie – EMOCJE”, zapraszamy mieszkańców do skorzystania z oferty Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w tematycznym zakresie.

Do kontaktu z naszymi specjalistami od 15 do 31 maja zachęcamy przede wszystkim gdańszczanki i gdańszczan, którzy zmagają się z problemami emocjonalnymi wynikającymi ze skomplikowanej sytuacji rodzinnej. Psycholodzy pomogą rozwikłać okoliczności kryzysowe. Wesprą potrzebujące osoby w emocjonalnej opresji.

* Od 15 do 24 maja, w godzinach od 8.00 do 15.00 bezpłatnych konsultacji udzielać będą psycholodzy w dziewięciu Centrach Pracy Socjalnej MOPR, w dzielnicach (adresy, kontakt telefoniczny do CPS na stronie www.mopr.gda.pl).

* Od 15 do 31 maja wsparcie dostępne jest też (na zlecenie MOPR) w Centrum Interwencji Kryzysowej przy pl. Gustkowicza 13 w Nowym Porcie, telefon całodobowo: 58 511 01 21 lub 58 511 01 22.

– Dzięki organizowanym w Gdańsku Dniom Pomocy Psychologicznej promujemy wśród mieszkańców postawę odpowiedzialności za siebie i innych, która otwiera człowieka w przypadku problemów na zwrócenie się o pomoc do specjalistów – mówił Piotr Kowalczuk, zastępca prezydenta Gdańska ds. edukacji i usług społecznych. – Dlatego istotne jest byśmy nie bali spotkać się z psychoterapeutą, czy też poradzić się psychologa. Korzystanie z ich pomocy to przejaw dojrzałości.  

Głównymi organizatorami Dni są: Gdański Ośrodek Pomocy Psychologicznej dla Dzieci i Młodzieży, Fundacja Wspierania Rodzin „Przystań” i Wydział Rozwoju Społecznego UMG. Partnerem m.in. MOPR.

Więcej informacji oraz oferta wsparcia:

https://www.facebook.com/raclawickagdansk/photos/a.449924585022836/2709819729033299/?type=3&theater

http://raclawicka.gda.pl/pl/aktualnosci