Skorzystaj z bezpłatnych porad psychologów! Warto!

W ramach Gdańskich Dni Pomocy Psychologicznej 2017 pod hasłem „Zdrowie zaczyna się w głowie”, zapraszamy mieszkańców do skorzystania z oferty Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w tematycznym zakresie.

Do 26 maja bezpłatnych konsultacji udzielać będą w dni powszednie, w godz. od 7.30 do 15.30, psycholodzy w dziewięciu Centrach Pracy Socjalnej MOPR przy ulicach: Modrzewskiego 2A, Gustkowicza 13, Dyrekcyjnej 5, Lecha 1, Siennickiej 25, Powstańców Warszawskich 25, Marynarki Polskiej 134 A, Elbląskiej 66 D i Piekarniczej 16 (kontakt tel. do CPS na stronie www.mopr.gda.pl).

15 i 22 maja, w godz. od 10 do 14 w MOPR przy ul. Leczkowa 1 A, pok. 304, tel. 58 347 82 94 porad z zakresu spraw rodzinnych, zawodowych, psychodietetyki zainteresowanym udzielać będzie psycholog, p. Agnieszka Nowak.

25 maja, w godz. od 7.30 do 15.30 w MOPR przy ul. Leczkowa 1 A, pok. 12, tel. 58 347 82 77, w sprawach wychowawczych na pytania odpowiadać będzie psycholog, p. Urszula Kiblicka.

W majowe czwartki, w godz. od 13 do 15 na zajęcia grup wsparcia, z zakresu przeciwdziałania przemocy domowej zapraszamy też do CPS nr 2, przy pl. Gustkowicza 13, tel. 58 522 01 99 (po wcześniejszym, telefonicznym zgłoszeniu).

Także w majowe czwartki, w godz. od 15.45 do 18 można uczestniczyć w warsztatach dla rodziców dorastających dzieci, prowadzonych przez psychologa MOPR w CPS nr 9 przy ul. Piekarniczej 16 (tel. 58 304 36 61, po wcześniejszym zgłoszeniu).

Dni potrwają do 26 maja.