Skorzystaj z dofinansowań do nauki

Przypominamy, że do 31 marca gdańszczanki i gdańszczanie ze znacznym lub umiarkowanym stopniem niepełnosprawności mogą złożyć wnioski o dofinansowanie kosztów edukacji na poziomie wyższym. Środki na ten cel pochodzą z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, w ramach pilotażowego programu „Aktywny samorząd” 2019.

Wnioski i inne wymagane dokumenty dotyczące Modułu II programu, tj. „Pomocy w uzyskaniu wykształcenia na poziomie wyższym poprzez dofinansowanie kosztów edukacji”, należy złożyć w Wydziale Integracji i Rehabilitacji MOPR przy ul. Dyrekcyjnej 5 (pokój 214), kod 80 – 852 Gdańsk, tel. 58 320 53 48. 

To oferta dla osób niepełnosprawnych uczących się m.in. w szkole policealnej, w kolegium lub szkole wyższej (studia pierwszego, drugiego stopnia, jednolite studia magisterskie, podyplomowe lub doktoranckie prowadzone przez szkoły wyższe w systemie stacjonarnym, dziennym lub niestacjonarnym, wieczorowym, zaocznym lub eksternistycznym, w tym również za pośrednictwem Internetu).

Wsparcie dotyczy roku akademickiego 2018/2019 i może obejmować np. dopłatę do zakupu niezbędnych materiałów edukacyjnych, dofinansowanie kosztu czesnego, przejazdów na wykłady czy niezbędnych korepetycji.

Więcej wiadomości o pomocy w ramach „Aktywnego samorządu” 2019, link: http://www.bip.mopr.gda.pl/index.php?idg=1&id=184&x=25&y=2