Skorzystaj z dofinansowania do turnusu rehabilitacyjnego!

Przypominamy gdańszczankom i gdańszczanom, że mogą skorzystać z dofinansowania do uczestnictwa w turnusach rehabilitacyjnych. To wsparcie dla osób posiadających orzeczenie o niepełnosprawności lub orzeczenie równoważne, np. od lekarza orzecznika z Zakładu Ubezpieczeń Społecznych.

O dofinansowanie uczestnictwa w turnusie rehabilitacyjnym może też wnioskować osoba niepełnosprawna wraz z opiekunem. Środki na ten cel pochodzą z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.

– To konkretna pomoc, o którą warto się ubiegać – mówi Małgorzata Niemkiewicz, dyrektorka Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Gdańsku. – Z powodu epidemii turnusy rehabilitacyjne nie odbywały się przez dłuższy czas. Usługa znowu jest dostępna. To ważne zwłaszcza w okresie wakacyjnym, sprzyjającym wyjazdom, odpoczynkowi oraz różnym formom rehabilitacji.

Szczegółowe informacje dostępne są na stronie internetowej gdańskiego Ośrodka.

Wybierz ofertę wyjazdową i złóż wniosek

Na Portalu Informacyjno-Usługowym Emp@tia można zapoznać się z ofertą firm organizujących rehabilitacyjne wyjazdy i wybrać najbardziej adekwatną do potrzeb. Mieszkańców z niepełnosprawnością, zainteresowanych uzyskaniem dofinansowania do uczestnictwa w turnusie rehabilitacyjnym, prosimy o kontakt z Wydziałem Integracji i Rehabilitacji MOPR przy ul. Dyrekcyjnej 5 80-852 Gdańsk, tel.: 58/320 53 46 lub 58/320 53 42 (w godzinach pracy Ośrodka).

Wnioski i inne wymagane w sprawie dofinansowania dokumenty można przesłać drogą pocztową na powyższy adres lub elektronicznie poprzez System Obsługi Wsparcia. Można także złożyć je osobiście w Wydziale Integracji i Rehabilitacji MOPR, po wcześniejszym uzgodnieniu z pracownikiem terminu wizyty.

Uczestnik turnusu ma zapewnioną m.in. rehabilitację oraz opiekę i relaks/fot. z Pixabay symboliczna