Skorzystaj z listy jednostek bezpłatnego poradnictwa w Gdańsku

Przypominamy Państwu, że w Biuletynie Informacji Publicznej Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Gdańsku (zakładka: poradnictwo) dostępna jest baza adresowa i kontaktowa do wielu podmiotów, udzielających w mieście bezpłatnego wsparcia poradniczego nie tylko w ramach nieodpłatnej pomocy prawnej i poradnictwa obywatelskiego, ale także np. pomocy społecznej, praw konsumenta, przeciwdziałania przemocy, praw pacjenta, prawa rodzinnego, pracy czy ubezpieczeń społecznych. Zamieściliśmy tam również kontakt do instytucji i organizacji wspierających w zakresie: przeciwdziałania bezrobociu czy uzależnieniom. Do podmiotów udzielających poradnictwa dotyczącego prawa podatkowego czy np. wsparcia psychologicznego.

Zachęcamy Państwa do korzystania z listy tych jednostek, link: http://www.bip.mopr.gda.pl/index.php?idg=1&id=244&x=24