Skorzystaj z listy jednostek nieodpłatnego poradnictwa

Kiedy piętrzą się kłopoty i nie bardzo wiadomo, gdzie znaleźć skuteczne wsparcie, można skorzystać z listy jednostek udzielających bezpłatnego poradnictwa. To informacja o instytucjach i organizacjach pozarządowych pomagających potrzebującym, w różnym zakresie tematycznym.

Lista dostępna jest m.in. w Biuletynie Informacji Publicznej Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Gdańsku (link przekierowujący do BIP gdańskiego MOPR).

– W bardzo trudnych, życiowych sytuacjach zawsze warto sięgnąć po wsparcie specjalistów – mówi Małgorzata Niemkiewicz, dyrektorka gdańskiego MOPR. – Wówczas taka informacja o jednostkach nieodpłatnego poradnictwa z pewnością się przyda. Zgłaszając się do wybranej instytucji, potrzebująca osoba otrzyma konkretną, adekwatną pomoc.

Szerokie spektrum poradnicze

Osoby, które potrzebują nieodpłatnej konsultacji w różnym zakresie, teraz szybko znajdą kontakt do właściwej instytucji pomocowej nie tylko gdańskiej, ale i mającej charakter ogólnopolski. Lista zawiera adresy oraz kontakt m.in. do poradni, ośrodków i centrów wsparcia, instytucji miejskich oraz organizacji pozarządowych wspierających potrzebujące mieszkanki i mieszkańców. Świadczą one rozmaite, bezpłatne formy doradztwa np. w zakresie spraw rodzinnych, dotyczących wsparcia psychologicznego, pedagogicznego, socjalnego i praw człowieka. W bazie jest też kontakt do instytucji i organizacji pozarządowych udzielających pomocy np. osobom zadłużonym, pokrzywdzonym przestępstwem i osobom z problemem uzależnień. Lista obejmuje też adresy jednostek nieodpłatnego poradnictwa, zajmujących się np. prawami dziecka, terapią szkolną, prawami konsumenta i pacjenta oraz zabezpieczeniem ekonomicznym i społecznym np. dla osób starszych. Jest tam również informacja o punktach nieodpłatnego poradnictwa prawnego, obywatelskiego wraz z mediacją w Gdańsku, prowadzonych przez MOPR i organizacje pozarządowe.

Właściwy specjalista może pomóc w rozwiązaniu życiowego problemu/fot. ilustracyjna z Pixabay