Skorzystaj z listy jednostek świadczących bezpłatne poradnictwo

Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Gdańsku przypomina mieszkankom i mieszkańcom, potrzebującym wsparcia w różnym zakresie tematycznym, że mogą skorzystać z „Listy jednostek nieodpłatnego poradnictwa”. Są tam informacje m.in. o adresach, kontakcie do instytucji, organizacji pozarządowych, poradni udzielających konkretnej pomocy.

Lista udostępniona jest m.in. w Biuletynie Informacji Publicznej gdańskiego MOPR (link przekierowuje na stronę BIP MOPR).

Pomoc w szerokim aspekcie

W bazie są adresy, kontakt telefoniczny i poprzez e-mail oraz informacje o specyfice i zakresie działania instytucji, poradni, ośrodków i centrów, organizacji pozarządowych wspierających m.in. potrzebujące gdańszczanki i gdańszczan. Jednostki te świadczą specjalistyczne, bezpłatne formy doradztwa. Większość z nich mieści się w Gdańsku. Lista obejmuje również instytucje i poradnie o zasięgu ogólnokrajowym, które udzielają wiadomości oraz konsultacji np. poprzez infolinie.

Specjalistyczną pomoc uzyskają m.in.: młodzież i dzieci, osoby starsze, osoby z niepełnosprawnościami oraz rodzice z problemami opiekuńczo-wychowawczymi. Jednostki te świadczą m.in. bezpłatne wsparcie psychologiczne, pedagogiczne, dotyczące pomocy społecznej. Specjalizują się też np. we wspieraniu osób doświadczających życiowego kryzysu, zadłużonych, pokrzywdzonych przestępstwem czy doznających przemocy domowej. Baza zawiera też kontakt do instytucji zajmujących się np. prawami: dzieci i młodzieży, konsumentów oraz pacjentów. Baza uwzględnia też adresy instytucji, organizacji pozarządowych wspierających mieszkanki i mieszkańców w zakresie: prawa pracy, podatkowego oraz będących w sporze z podmiotami rynku finansowego.

Listę uzupełnia wiadomość o punktach nieodpłatnej pomocy prawnej, poradnictwa obywatelskiego wraz z mediacją w Gdańsku. To zadanie realizują: MOPR i organizacje pozarządowe, łącznie w 19 punktach na terenie miasta. Dyżurujący tam prawnicy, doradcy obywatelscy i mediatorzy udzielają konsultacji mieszkankom i mieszkańcom oraz potrzebującym spoza regionu.

 

Seniorka rozmawia przez telefon/ilustracyjna, neutralna fot. z Pixabay