Służby miejskie i mieszkańcy pomagają osobom bezdomnym

Dziękujemy gdańszczankom i gdańszczanom za sygnały o osobach bezdomnych, przebywających w miejscach niemieszkalnych na terenie miasta. Sprawdzamy każde zgłoszenie, a potrzebującym oferujemy wsparcie.

Pracownicy gdańskiego Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie współpracując z Policją, Strażą Miejską, Strażą Ochrony Kolei oraz organizacjami pozarządowymi prowadzą wzmożone działania, by dotrzeć do każdego potrzebującego. Starają się przekonać osoby bezdomne do skorzystania z oferty pomocowej miasta. Obejmuje ona m.in. zapewnienie schronienia, żywności, ciepłej odzieży, obuwia, kąpieli, środków finansowych na zakup leków, także poradnictwa prawnego lub psychologicznego.

Osoby bezdomne korzystające ze wsparcia noclegowni w Gdańsku lub przebywające w miejscach niemieszkalnych otrzymują pomoc w świetlicy aktywizującej, która została otwarta w placówce Towarzystwa Pomocy im. Św. Brata Alberta przy ul. Żaglowej 1. Niemal codziennie w zajęciach integrujących, edukacyjnych, uspołeczniających uczestniczy tam  nawet kilkanaście osób bez dachu nad głową.

Codziennie około 50 potrzebujących korzysta też w Gdańsku z oferty „autobusu SOS pomoc” – w którym mogą otrzymać ciepłą zupę, ciepłą odzież na przebranie, mają zapewnioną opiekę ratownika medycznego, pracownika socjalnego lub streetworkera. MOPR zabezpieczył środki na działanie autobusu do końca marca. Dodajmy, że w schroniskach i noclegowniach dla osób bezdomnych w Gdańsku jest jeszcze ok. 70 miejsc wolnych (w tym stałe, dostawki i miejsca interwencyjne).

– Dzięki akcjom miasta, bardzo efektywnej współpracy z organizacjami pozarządowymi osoby bezdomne w Gdańsku mogą czuć się bezpiecznie – mówił Piotr Kowalczuk, zastępca prezydenta Gdańska ds. polityki społecznej. – Coraz więcej z nich wychodzi na prostą, usamodzielnia się.

Informacje o osobach bezdomnych prosimy kierować do: Samodzielnego Referatu Reintegracji MOPR przy ul. Wolności 16 w Gdańsku, tel. 58 522 38 20 (pon., wt. i czw. w godz. 7.30 do 15.30, śr. w godz. od 8 do 17, pt. w godz. od 7.30 do 14.30), Straży Miejskiej – tel. 986 oraz Policji – tel. 997 i 112. Osobiście osoby potrzebujące schronienia mogą zgłaszać się do Noclegowni Towarzystwa Pomocy im. św. Brata Alberta przy ul. Żaglowej 1 w Gdańsku, tel. 58 342 13 14.

Fot. Grzegorz Mehring, www.gdansk.pl