Służby norweskie i polskie wymieniły doświadczenia

Pracownicy Barnevernet, tj. Centrum Opieki nad Dzieckiem z południowej Norwegii, spotkali się w poniedziałek z przedstawicielami Wydziału Rozwoju Społecznego Urzędu Miejskiego, Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Gdańsku oraz rodzin zastępczych, by m.in. poznać polski system opieki nad dzieckiem. Taka edukacja, wymiana doświadczeń jest Norwegom potrzebna przede wszystkim, aby w przyszłości uniknąć nieporozumień w kontaktach z polskimi rodzinami żyjącymi w Skandynawii. Zrozumieć ich potrzeby, wątpliwości wynikające np. z odmiennego sposobu wspierania rodzin z dziećmi, różnej metodyki pracy, uprawnień w obu krajach. Goście odwiedzili „Dom pod Azaliami” Fundacji Dla Rodziny – Ogniska Nadziei, placówkę socjalizacyjną, w której opiekę i specjalistyczną pomoc mają potrzebujące gdańskie dzieci. Zapoznali się także z założeniami systemu wsparcia rodziny i pieczy zastępczej. Wymieniono doświadczenia w tym zakresie. W realizacji wizyty pośredniczyła p. Helena Garczyńska, z Instytutu Skandynawistyki Uniwersytetu Gdańskiego.