Służby socjalne z Olsztyna w Gdańsku

Grupa pracowników Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Olsztynie zapoznała się z modelem pracy socjalnej, obowiązującym w gdańskim Miejskim Ośrodku Pomocy Rodzinie. Przypomnijmy, to system polegający na wyraźnym rozdzieleniu pracy socjalnej od świadczeń. I tak:

–  pracownicy ds. postępowań administracyjnych prowadzą je m.in. w sprawach świadczeń pieniężnych i niepieniężnych, w tym usług pomocy społecznej. Diagnozują sytuację, udzielają informacji i porad, aktywizują osoby i rodziny, a także ustalają niezbędny zakres współpracy,

– pracownicy ds. pracy socjalnej nie prowadzą postępowań administracyjnych, natomiast zajmują się realnymi działaniami pomocowymi w rodzinach i środowisku, z wykorzystaniem właściwych im metod, technik oraz narzędzi, w oparciu o posiadaną wiedzę i umiejętności.

Wizyta olsztynian w gdańskim Ośrodku miała charakter studyjny. Służyła także wymianie dobrych praktyk pomiędzy pracownikami instytucji obu miast.