Solidarność międzypokoleniowa w teatrze

Koncert pt. „Benefis dojrzałości. Moje życie. Moje miasto.”, odbędzie się w gdańskim Teatrze Wybrzeże w poniedziałek 23 października, o godzinie 17. To wyjątkowy finał zmagań seniorów, którzy wzięli udział w Gdańskim Konkursie Poetyckim w ramach projektu „Benefisu…”

Kilkudziesięciu gdańskich seniorów chwyciło za pióra, by pokazać swój literacki kunszt i artystyczny polot. Spośród nadesłanych na konkurs wierszy jury wybrało kilka, wyróżniających się szlachectwem formy, warsztatu i tematyki. Teraz wiersze laureatów zostaną zaprezentowane w formie muzycznej, podczas uroczystej gali projektu „Benefis dojrzałości. Moje życie. Moje miasto” w Teatrze Wybrzeże. Muzykę do poezji stworzył kompozytor Kamil Cieślik. Całość zaprezentuje podczas gali kilkudziesięcioosobowy zespół wokalno – instrumentalny, złożony z przedstawicieli chórów, orkiestr, formacji jazzowych i gdańskich grup teatralnych. Projekt „Benefis dojrzałości…” służy aktywizacji i promocji twórczości seniorów.

– Ma też wymiar międzypokoleniowej i międzyinstytucjonalnej solidarności – podkreślał Piotr Kowalczuk, zastępca prezydenta Gdańska ds. polityki społecznej. – Włącza bowiem środowiska artystyczne w działania na rzecz gdańskich seniorów. To cenna inicjatywa.

Dodajmy, że podczas poniedziałkowej uroczystości w Teatrze Wybrzeże odbędzie się również gala Olimpiady Wiedzy Obywatelskiej „Obywatel – Senior”. Oba wydarzenia wpisują się w obchody Gdańskich Dni Seniora 2017.

Głównymi organizatorami konkursu są: Promedicine i Miasto Gdańsk, partnerami gdańskie: Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie, Akademia Muzyczna, Chór Wydziału Zarządzania UG, Nadbałtyckie Centrum Kultury, Stowarzyszenie Klub Inicjatyw Seniora oraz RTC Lab, Lotto, Energa, Farmpol, Merco.  

 

Fot. materiały Promedicine