Spełnij się zawodowo i życiowo

Bezpłatne kursy i staże zawodowe dostosowane do zainteresowań, wsparcie specjalistów – to niektóre z aktywizujących propozycji dla uczestniczek i uczestników projektu „Cała Naprzód III”. Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Gdańsku zachęca osoby bezrobotne do skorzystania z tego kompleksowego wsparcia. Można polepszyć życiową sytuację, znaleźć ciekawą i stabilną pracę.  

Adresatami projektu są osoby, które ukończyły 30 lat, mieszkanki i mieszkańcy Gdańska, Sopotu, Gdyni oraz powiatów gdańskiego i tczewskiego. To oferta wsparcia m.in. dla osób długo pozostających bez pracy oraz dla pracujących za minimalne wynagrodzenie. To szansa na poprawę sytuacji zwłaszcza dla kobiet i dla osób z niepełnosprawnością, będących w najtrudniejszej sytuacji na zawodowym rynku.

– Zachęcam także panie do włączenia się w projekt – mówi Marcin Męczykowski, zastępca dyrektorki MOPR w Gdańsku. – Uczestnictwo w nim to same plusy: można rozwinąć swoje umiejętności, zyskać nowe kompetencje zawodowe i znaleźć pracę zgodną z predyspozycjami oraz własnymi oczekiwaniami.  

Spersonalizowane szkolenia, specjalistyczne doradztwo

Wsparcie projektowe obejmuje m.in. opracowanie indywidualnego planu działania dla uczestnika, zgodnego z jego potrzebami i talentem. Osoby biorące udział w „Całej Naprzód III” poznają swoje mocne strony podczas specjalistycznych warsztatów. Uczą się np. jak napisać podanie o pracę czy jak zachować się w rozmowie z pracodawcą, by zakończyła się powodzeniem. Bardzo szeroka jest oferta bezpłatnych szkoleń. Są one dostosowane m.in. do predyspozycji uczestników. Można skorzystać np. z kursów komputerowych, językowych, prawa jazdy (różne kategorie) oraz rzemieślniczych. Uczestniczki projektu mogą wziąć udział np. w szkoleniach florystycznych, fryzjerskich oraz wizażu. W ofercie są też inne kursy, np. hotelarski lub gastronomiczny, których ukończenie może zaowocować znalezieniem dobrze płatnej pracy. Kompleksowego wsparcia wszystkim uczestnikom projektu udzielają m.in. doradca zawodowy, pośrednik pracy oraz specjalista ds. szkoleń.

Zgłoś się do projektu

Zainteresowanych ofertą prosimy o kontakt w dni powszednie, pod numerem tel.: 58 347 82 99, kom.: 502 986 387 (biuro projektu).  

„Całą Naprzód III” realizują: gdański MOPR w partnerstwie z gminami Pszczółki i Suchy Dąb. Projekt jest współfinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014 – 2020, Działanie 5.2. Aktywizacja zawodowa, Poddziałanie 5.2.1. Aktywizacja zawodowa – mechanizm ZIT. Wartość realizacji to 2 088 000 zł, w tym dofinansowanie z Unii Europejskiej wynosi 1 983 600 zł. Projekt będzie prowadzony do końca czerwca 2023 roku.

 

Projekt „Cała Naprzód III” ma też kompleksową ofertę aktywizacji dla bezrobotnych kobiet/fot. symboliczna z Pixabay