W sporze pomoże mediator – w Gdańsku także bezpłatnie

Pozostajesz w konflikcie z rodziną i nie wiesz, jak zażegnać spór lub porozumieć się z bliskimi? A może, choć bardzo się starasz, nie potrafisz pogodzić się z sąsiadem, a konflikt jest coraz poważniejszy? W takich sytuacjach sprawdzi się mediacja.

Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Gdańsku zachęca potrzebujące osoby do korzystania z bezpłatnego wsparcia mediatorów. Usługa jest świadczona w mieście w ramach nieodpłatnej pomocy prawnej, poradnictwa obywatelskiego wraz z mediacją. Ta pomoc przysługuje każdemu potrzebującemu człowiekowi, jeśli tylko nie stać go na pokrycie kosztu wizyty u prawnika. Lista punktów w mieście świadczących m.in. mediację dostępna jest w Biuletynie Informacji Publicznej MOPR (link przekierowuje na stronę internetową BIP MOPR). Na porady obowiązują zapisy pod numerem tel.: 58 342 31 88 (w dni powszednie, w godz. pracy Ośrodka) lub poprzez e-mail: mopr-pomocprawna@gdansk.gda.pl. Na konsultację z mediatorem, prawnikiem można też zarejestrować się poprzez stronę internetową Ministerstwa Sprawiedliwości  (link przekierowuje na stronę internetową MS).

Ugoda nie tylko w sprawach rodzinnych

Mediacja sprawdza się w sytuacjach spornych, tam gdzie pożądane jest zawarcie ugody. Z usługi warto skorzystać także, gdy strony konfliktu chcą uniknąć batalii sądowej i polubownie załatwić sprawę. Mediator pomaga m.in. w sporach między osobami rozwodzącymi się oraz w waśniach o sprawowanie władzy rodzicielskiej i alimenty. Z usługi korzystają też rodziny, w których występują sytuacje konfliktowe na tle opiekuńczo-wychowawczym wobec dzieci. Mediacja sprawdza się również w sytuacjach konfliktu przy podziale majątku oraz w sporach sąsiedzkich. Ale jej przedmiotem są też sprawy pracownicze oraz o zapłatę. Specjaliści pomagają uzyskać ugodę w sytuacji dochodzenia odszkodowania. Podpowiadają też osobom, które zadłużyły się i mają poważne kłopoty finansowe, jak poradzić sobie z trudną sytuacją – natychmiastowe skierowanie do wierzyciela pisma z prośbą o rozłożenie świadczenia na raty czy też o przesunięcie terminu spłaty należności są działaniami kluczowymi. Mediatorzy starają się doprowadzić do porozumienia pomiędzy zwaśnionymi stronami także w kwestiach złamania warunków umowy konsumenckiej. Warto pamiętać, że mediacja jest dobrowolna. Można ją przeprowadzić, jeśli skonfliktowani zgodzili się na to.

 

Mediacja sprawdza się np. w sporze rozstających się rodziców o prawo do opieki nad dzieckiem/symboliczna fot. rodziny z Pixabay