Spotkaj się z pracownikiem socjalnym

Jeśli potrzebujesz porady, interwencji i wsparcia m.in. w zakresie spraw bytowych, opiekuńczo – wychowawczych, senioralnych czy innych życiowych i jesteś mieszkańcem Osowy lub innej, pobliskiej dzielnicy spotkaj się z pracownikiem socjalnym Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Gdańsku. Już w środę 8 maja zapraszamy na dyżur pracownika Centrum Pracy Socjalnej nr 7, który odbędzie się w Klubie Sąsiedzkim „Garaż” przy ul. Kielnieńskiej 128,  w tej gdańskiej dzielnicy. Tego dnia nasz specjalista będzie do dyspozycji potrzebujących osób w godzinach od 12.00 do 17.00.

Przypomnijmy, że uruchomienie dyżurów pracowników socjalnych CPS 7 w Klubie to efekt współpracy lokalnej koalicji, działającej na rzecz Osowy i jej mieszkańców. Następny dyżur ma się odbyć 22 maja. Również serdecznie zapraszamy do kontaktu!

Fot. Materiał Klubu „Garaż”.