Spotkanie informacyjne o konkursie ofert

Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Gdańsku zaprasza na spotkanie informacyjne, o otwartym konkursie ofert na realizację w latach 2024 – 2025 zadań z zakresu zdrowia publicznego oraz profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych. Beneficjantami wsparcia są mieszkańcy i mieszkanki Gdańska.

Konkurs ogłoszono zarządzeniem nr 849/24 Prezydenta Miasta Gdańska z dnia 15 maja 2024 r.  (link przekierowuje na stronę Bazy Aktów Własnych UMG). Przedmiot zadań:

– kolonie, obozy i półkolonie z programem zajęć profilaktycznych i/lub socjoterapeutycznych (wsparcie całorocznej pracy w ramach poszerzania i podnoszenia jakości oferty pomocy psychologicznej, socjoterapeutycznej i opiekuńczej dla m.in. dzieci z rodzin z problemem alkoholowym, w tym dzieci z pieczy zastępczej);

– realizacja programów, działań profilaktycznych opartych na metodzie pracy ulicznej – streetworking i/lub partyworking;

– poszerzanie i podnoszenie jakości oferty pomocy psychologicznej, socjoterapeutycznej i opiekuńczej, dla dzieci z rodzin z problemem alkoholowym lub z rodzin zagrożonych tym problemem – w placówkach wsparcia dziennego.

Spotkanie informacyjne odbędzie się we wtorek, 28 maja 2024 r. o godz. 13.00, w sali konferencyjnej MOPR przy ul. K Leczkowa 1A w Gdańsku, piętro II pok. 220. Istnieje możliwość uczestnictwa w spotkaniu online na platformie Microsoft Teams. Osoby zainteresowane tą formą uczestnictwa otrzymają link do spotkania, po zgłoszeniu chęci udziału pod adresem e-mail: dorota.klos@gdansk.gda.pl.

W razie pytań, wątpliwości – informacją służy p. Dorota Klos z MOPR, tel.: 58 342 31 58, e-mail: dorota.klos@gdansk.gda.pl.

 

Symbol informacji/źródło: Pixabay (Peggy_Marco)