Spotkanie o konkursie ofert

Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Gdańsku zaprasza na spotkanie informacyjne o otwartym konkursie ofert, na realizację w latach 2023 – 2026 zadań z zakresu pomocy społecznej, wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej oraz na rzecz seniorów i osób z niepełnosprawnościami. Adresatami wymienionych zadań są mieszkanki i mieszkańcy Gdańska.

Konkurs ogłoszono zarządzeniem nr 681/23 Prezydenta Miasta Gdańska z 7 kwietnia 2023 r. (link przekierowuje na stronę internetową Bazy Aktów Własnych UMG).

Zadania będące przedmiotem konkursu

  1. Prowadzenie mieszkań wspomaganych, w tym chronionych wspieranych dla osób z niepełnosprawnościami, z zaburzeniami psychicznymi oraz seniorów.
  2. Prowadzenie mieszkań wspomaganych dla cudzoziemców, wychowanków pieczy zastępczej, osób w bezdomności.
  3. Wsparcie uczestników projektu „Osiedle Sitowie” poprzez inicjowanie i realizację zadań z zakresu ekonomii społecznej oraz działania aktywizujące.
  4. Prowadzenie punktu odbioru i renowacji mebli oraz wsparcie pracami porządkowymi mieszkań.
  5. Zabezpieczenie miejsc w ogrzewalni z dodatkowymi usługami dla osób w bezdomności.
  6. Zabezpieczenie miejsc krótkoterminowego pobytu dla osób niekwalifikujących się do świadczeń z pomocy społecznej, będących w kryzysie mieszkaniowym.
  7. Kompleksowe wsparcie samotnych osób w procesie wychodzenia z bezdomności.
  8. Zabezpieczenie miejsc w domu dla matek z małoletnimi dziećmi i kobiet w ciąży.
  9. Zapewnienie miejsc w schronisku dla osób w bezdomności wraz z dodatkowymi usługami (powyższe linki przekierowują na stronę internetową serwisu: witkac.pl).

Spotkanie odbędzie się w środę, 26 kwietnia o godz. 13.00, w sali konferencyjnej (na parterze) MOPR przy ul. K. Leczkowa 1A. W jego trakcie m.in. omówienie kwestii związanych z ogłoszonym naborem i szczegółów oferty. Osoba do kontaktu w powyższej sprawie, p. Karolina Domżalska, tel. 58 342 31 58, e-mail: karolina.domzalska@gdansk.gda.pl.

Fot. symbolu informacji/Pixabay