Spotkanie o konkursie ofert

Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Gdańsku zaprasza na spotkanie informacyjne o konkursie ofert, na realizację w latach 2023 – 2026 zadań z zakresu zdrowia publicznego, wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej oraz profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych. Adresatami wsparcia są mieszkańcy i mieszkanki Gdańska.

Konkurs ogłoszono zarządzeniem nr 823/23 Prezydenta Miasta Gdańska z 4 maja 2023 r. (link przekierowuje na stronę Bazy Aktów Własnych UMG).

Przedmiot konkursu

Zadanie 2.13: Kolonie, obozy i półkolonie z programem zajęć profilaktycznych/lub socjoterapeutycznych (wsparcie całorocznej pracy w ramach poszerzania i podnoszenia jakości oferty pomocy psychologicznej, socjoterapeutycznej i opiekuńczej dla m.in. dzieci z rodzin z problemem alkoholowym, w tym dzieci z pieczy zastępczej.

Zadanie 2.16: Poszerzanie i podnoszenie jakości oferty pomocy psychologicznej, socjoterapeutycznej i opiekuńczej, dla dzieci z rodzin z problemem alkoholowym lub z rodzin zagrożonych tym problemem – w placówkach wsparcia dziennego.

Zadanie 3.19. Zapewnienie pomocy specjalistycznej – terapeutycznej/psychologicznej w obszarze problemów alkoholowych w domach pomocy społecznej oraz w obszarze problemów uzależnień, wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej (linki przekierowują na stronę serwisu: witkac.pl).

Spotkanie odbędzie się na platformie Microsoft Teams, we wtorek 16 maja 2023 r. o godz. 13.00. Osoby zainteresowane otrzymają do niego link, po zgłoszeniu chęci udziału na adres e-mail: karolina.domzalska@gdansk.gda.pl.

 

Znak graficzny „informacji”/Pixabay