Spotkanie o konkursie ofert

Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie zaprasza na spotkanie informacyjne o otwartym konkursie ofert, na realizację w br. zadań z zakresu pomocy społecznej oraz wsparcia osób z niepełnosprawnością i ich rodzin, mieszkańców Gdańska. Został on ogłoszony zarządzeniem nr 96/22 Prezydenta Miasta Gdańska, z 27 stycznia 2022 r. Dotyczy:

– świadczenia usług asystencji osobistej dla osób z niepełnosprawnościami,

– świadczenia usług opieki wytchnieniowej w ramach pobytu całodobowego,

– świadczenia usług opieki wytchnieniowej w ramach pobytu dziennego,

– prowadzenia mieszkania wspomaganego dla imigrantów.

Spotkanie odbędzie się na platformie Microsoft Teams w środę, 9 lutego o godz. 14.00. Po zgłoszeniu  na adres: agnieszka.korzeniowska@gdansk.gda.pl chęci udziału, osoby zainteresowane otrzymają link do spotkania.