Spotkanie z prezydentem w dzielnicy Przeróbka i zastępcze rodzicielstwo!

Mieszkańcy gdańskiej Przeróbki spotkali się wczoraj w Szkole Podstawowej nr 61 z prezydentem Pawłem Adamowiczem oraz innymi przedstawicielami miasta, by poruszyć najbardziej interesujące ich problemy. Pytano m.in. o planowane inwestycje infrastrukturalne, remonty i modernizacje. Poruszono kwestie mieszkaniowe, społeczne, związane m.in. z aktywizacją osób starszych oraz niepełnosprawnych.

Podczas spotkania przedstawiciele Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Gdańsku w punktach wystawienniczych jednostek miasta m.in. prowadzili akcję informacyjną na temat zastępczego rodzicielstwa. Podpowiadali zainteresowanym jakie warunki trzeba spełnić, by pełnić rolę zastępczego rodzica. Ile trwają szkolenia dla kandydatów, na jakie wsparcie mogą liczyć chętni. Odpowiadali na kwestie dotyczące współpracy z MOPR i pieczy zastępczej. Zachęcali do wypełnienia ankiet z pytaniami, które pozwolą nam określić m.in. jak duża jest wiedza mieszkańców o zastępczym rodzicielstwie oraz jakie warunki muszą być spełnione, by gdańszczanie zdecydowali się na pełnienie tej odpowiedzialnej roli. Takie „badanie” MOPR będzie prowadził podczas każdego spotkania z mieszkańcami w dzielnicach, by w przyszłości efektywniej pozyskiwać kandydatów na rodziców zastępczych.

Gorąco zachęcamy Państwa do współpracy na rzecz potrzebujących dzieci! 

Fot. Sylwia Malinowska