Spotkanie w sprawie konkursu ofert

Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Gdańsku zaprasza na spotkanie informacyjne  o otwartym konkursie ofert, na realizację w latach 2021 – 2023 zadań z zakresu pomocy społecznej, których adresatami są mieszkańcy Gdańska (wg zarządzenia nr 1196/21 Prezydenta Miasta Gdańska z 4 sierpnia br.). Dotyczy: prowadzenia i zapewnienia miejsc w środowiskowym domu samopomocy typu A dla osób z zaburzeniami psychicznymi – zadanie w formie powierzenia; prowadzenia i zapewnienia miejsc w klubie integracji społecznej dla osób z zaburzeniami psychicznymi – zadanie w formie powierzenia; prowadzenia wsparcia, w tym mieszkaniowego zgodnie z metodą Housing First w nurcie redukcji szkód dla osób w kryzysie bezdomności dotkniętych problemem uzależnień i/lub zaburzeniami psychicznymi – zadanie w formie powierzenia; zapewnienia drobnych usług naprawczych w miejscu zamieszkania seniorów.

Spotkanie odbędzie się na platformie Microsoft Teams o godz. 13.00, w środę 18 sierpnia br. Zainteresowani otrzymają link, po zgłoszeniu chęci udziału pod adresem email: agnieszka.korzeniowska@gdansk.gda.pl