Spotkanie w sprawie konkursu ofert

Zapraszamy na spotkanie informacyjne o otwartym konkursie ofert, dotyczącym realizacji w latach 2022 – 2025 zadań z zakresu pomocy społecznej oraz wsparcia osób z niepełnosprawnością i ich rodzin, mieszkańców Gdańska.

Konkurs ogłoszono zarządzeniem nr 440/22 Prezydenta Miasta Gdańska z 15 marca 2022 r. Oferta obejmuje: świadczenie usług opieki wytchnieniowej w ramach pobytu dziennego; prowadzenie mieszkania wspomaganego dla imigrantów; zapewnienie 15 miejsc w schronisku dla osób w kryzysie bezdomności, z usługami opiekuńczymi.

Spotkanie odbędzie się na platformie Microsoft Teams w poniedziałek, 4 kwietnia br. o godz. 13.00. Po zgłoszeniu chęci udziału na adres email: dorota.klos@gdansk.gda.pl, osoby zainteresowane otrzymają link do spotkania.