Spotkanie w sprawie naboru ofert na partnerstwo!

W środę 12 lutego o godzinie 15.00 zapraszamy na spotkanie informacyjne dot. otwartego naboru ofert, na zawarcie partnerstwa na istotną projektową realizację. Chodzi o planowany projekt w ramach konkursu Nr RPPM.06.02.02-IZ.00-22-001/20, ogłoszonego przez Zarząd Województwa Pomorskiego: Poddziałanie 6.2.2 „Rozwój usług społecznych”, Działanie 6.2 „Usługi społeczne”, Oś Priorytetowa 6 „Integracja” Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020 (wg. zarządzenia 123/20 Prezydenta Miasta Gdańska z 5 lutego 2020 r.).

Spotkanie odbędzie się w sali konferencyjnej (większej), na parterze budynku Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie przy ul. Leczkowa 1A w Gdańsku. Zapraszamy!