Sprawdź czy masz kwalifikacje, aby zostać pracownikiem socjalnym

Pracownikiem socjalnym może być osoba, która spełnia co najmniej jeden z niżej wymienionych warunków:

 • posiada wyksztalcenie średnie i dyplom ukończenia kolegium pracowników służb społecznych;
 • ukończyła studia wyższe (licencjat lub magisterskie) na kierunku praca socjalna;
 • do 31 grudnia 2013 r. ukończyła studia wyższe o specjalności przygotowującej do zawodu pracownika socjalnego na jednym z kierunków:

– pedagogika,

– pedagogika specjalna,

– politologia,

– polityka społeczna,

– psychologia,

– socjologia,

– nauki o rodzinie.

Dotyczy wyłącznie osób, które rozpoczęły realizację wskazanej wyżej specjalności począwszy od 01 października 2008 r., a dyplom ukończenia studiów uzyskali w nieprzekraczalnym terminie do 31 grudnia 2013 r.

 • ukończyła studia podyplomowe z zakresu metodyki i metodologii pracy socjalnej w uczelni realizującej studia na kierunku praca socjalna lub w zakresie pracy socjalnej, po uprzednim ukończeniu studiów na jednym z kierunków, o których mowa w pkt 3;
 • osoba, która przed 1 stycznia 2007 r. otrzymała dyplom wyższej szkoły zawodowej o specjalności praca socjalna;
 • do 31 grudnia 2007 r. ukończyła lub kontynuowała studia wyższe o specjalności praca socjalna na jednym z kierunków: pedagogika, politologia, polityka społeczna, psychologia, socjologia lub nauki o rodzinie; pod warunkiem uzyskania dyplomu ukończenia tych studiów;
 • przed 1 maja 2004 r.: była zatrudniona na stanowisku pracownika socjalnego; rozpoczęła studia wyższe licencjackie lub wyższe magisterskie na kierunkach: pedagogika, psychologia, politologia lub socjologia i uzyskała dyplom ukończenia tych studiów; ukończyła studia wyższe na kierunkach: pedagogika, psychologia, politologia, politologia i nauki społeczne lub socjologia; była zatrudniona na stanowisku aspiranta pracy socjalnej pod warunkiem ukończenia studiów na kierunkach: pedagogika, psychologia, politologia lub socjologia i uzyskała tytuł licencjata do 1 października 2007 r.; była zatrudniona na stanowisku aspiranta pracy socjalnej i do 1 października 2009 r. ukończyła studia wyższe magisterskie na kierunkach: pedagogika, psychologia, politologia lub socjologia.

Dodatkowo zapewniamy

 1. Stabilne zatrudnienie na podstawie umowy o pracę.
 2. Dodatek dla pracowników socjalnych w wysokości 400 zł miesięcznie, gdy do jego podstawowych obowiązków należy przeprowadzanie rodzinnych wywiadów środowiskowych lub praca socjalna poza siedzibą jednostki.
 3. Raz na dwa lata dodatkowy urlop wypoczynkowy w wymiarze 10 dni roboczych, gdy do obowiązków należy praca socjalna lub przeprowadzanie rodzinnych wywiadów środowiskowych. Nabycie prawa do urlopu po 3 latach nieprzerwanej pracy.
 4. Możliwość wykupienia Karty MULTISPORT w niższych cenach.
 5. Dodatkowe wynagrodzenie roczne „Trzynastka”.
 6. Dofinansowanie do wypoczynku organizowanego we własnym zakresie „Wczasy pod gruszą”.
 7. Wydarzenia integracyjne.
 8. Dopłaty do żłobków i przedszkoli.
 9. Pożyczki na remont i wykup mieszkania.
 10. Zapomogi z Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych (zwykłe i losowe).
 11. Możliwość dołączenia do prywatnej opieki medycznej LUXMED na atrakcyjnych warunkach.
 12. Ubezpieczenie „Na życie”.
 13. Ubezpieczenie „Złota jesień”.
 14. Możliwość dołączenia do Pracowniczych Planów Kapitałowych.
 15. Nagrodę z okazji Dnia Pracownika Socjalnego.
 16. Dostęp do szkoleń zawodowych.
 17. Możliwość uczestnictwa w kursach językowych w promocyjnych cenach, w godzinach pracy.
 18. Możliwość uczestnictwa w szkoleniu z samoobrony.
 19. Superwizje.

 

Osoby zainteresowane pracą na powyższym stanowisku w Miejskim Ośrodku Pomocy Rodzinie w Gdańsku, prosimy o kontakt z naszą specjalistką p. Anną Grabowską, tel.: 58 342 31 60, kom.: 797 322 613 (w godz. pracy MOPR), e-mail: anna.grabowska@gdansk.gda.pl.

 

 

Informacja/fot. Pixabay