Srebrne Drzewko dla dyrektorki gdańskiego MOPR

Od trzynastu lat marszałek województwa pomorskiego przyznaje szczególną nagrodę – „Srebrne Drzewko”, za działalność na rzecz integracji i pomocy społecznej w naszym regionie. W tym roku wśród pięciu laureatów tego wyjątkowego wyróżnienia jest Małgorzata Niemkiewicz, dyrektorka Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Gdańsku.

Uroczystość wręczenia statuetek odbyła się w piątek 15 listopada, w Polskiej Filharmonii Bałtyckiej w Gdańsku, podczas konferencji pt. „Efektywne rozwiązania w obszarze pomocy i integracji społecznej na przestrzeni ostatnich 20 lat”. „Srebrne Drzewka” wręczyli laureatom: marszałek Mieczysław Struk oraz marszałkini Agnieszka Kapała-Sokalska.

Dyr. Niemkiewicz doceniono: „za wybitne działania w obszarze aktywizacji społeczno-zawodowej, rozwój usług społecznych, działalność na rzecz rewitalizacji społecznej obszarów zdegradowanych oraz pracy ze społecznością lokalną, upowszechnianie idei ekonomii społecznej, w tym za rozwój systemu wsparcia podmiotów ekonomii społecznej oraz popularyzację świadczenia usług społecznych z wykorzystaniem elementów gospodarki społecznej oraz wdrażanie i promowanie innowacji społecznych”.

– Otrzymana nagroda jest jednocześnie powodem do dumy i zobowiązaniem do kontynuacji działań przynajmniej tak samo intensywnie – mówi dyr. Małgorzata Niemkiewicz. – To ogromna radość i zaszczyt. To także wyraz docenienia pracy całego zespołu gdańskiego MOPR na czele z moimi najbliższymi współpracownikami.

Dodajmy, że wśród laureatów są także: Wojciech Bystry, prezes Towarzystwa Pomocy im. Św. Brata Alberta Koło Gdańskie; Arkadiusz Kiemczyński, dyrektor Domu Pomocy Społecznej w Damaszce; Klaudiusz Dyjas, dyr. MOPR w Słupsku oraz Kazimierz Gorlewicz, przez wiele lat dyr. DPS w Kwidzynie. Nagrodzeni m.in. rozwijają i promują innowacyjne działania w obszarze szeroko rozumianej pomocy społecznej. Nie boją się wyzwań i inspirują nowatorskie działania, które przyczyniają się m.in. do podniesienia jakości usług na rzecz potrzebujących osób oraz do społecznej integracji.

Fot. Marcin Męczykowski, MOPR w Gdańsku