Statuetka dla najlepszych – dla Gdańska

Gdański projekt na rzecz osób z zaburzeniami psychicznymi został uznany za jeden z najlepszych w IX edycji konkursu Samorząd Równych Szans 2017. Statuetkę – nagrodę dla naszej innowacji odebrali podczas uroczystej gali w Krakowie Piotr Kowalczuk, zastępca prezydenta Gdańska ds. polityki społecznej oraz Małgorzata Niemkiewicz, dyrektor Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie. 

Konkurs zorganizowała Fundacja Instytut Rozwoju Regionalnego w Krakowie, która nagradza, wyróżnia i promuje najciekawsze, mądre rozwiązania na rzecz osób z niepełnosprawnościami, realizowane przez polskie samorządy. „Gdański model deinstytucjonalizacji usług na rzecz osób z zaburzeniami psychicznymi” znalazł się w gronie najlepszych praktyk, których celem jest poprawa warunków życia osób z niepełnosprawnościami. Chodzi o pobudzenie ich aktywności społecznej, wspieranie niezależności, zaradności osobistej i zapewnienie usług na najwyższym poziomie. Statuetka Samorządu Równych Szans 2017 dla gdańskiej inicjatywy, jak wskazywali przedstawiciele Fundacji to: „Wyraz docenienia pomysłu, innowacyjności, nowatorskości zaproponowanych modelowych rozwiązań”.

– Jestem ogromnie szczęśliwy z tego wyróżnienia, które pokazuje, że mając ważny, społeczny cel można „góry przenosić”, jeśli tylko współpracuje się przy jego osiągnięciu z zaangażowanymi, empatycznymi, mądrymi ludźmi – stwierdził Piotr Kowalczuk, wiceprezydent Gdańska. – Projekt „Gdańskiego modelu…” to wspólne dzieło i wspólna myśl pracowników Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie, Wydziału Rozwoju Społecznego Urzędu Miejskiego oraz ekspertów z organizacji i instytucji obszaru zdrowia psychicznego, edukacji, szeroko rozumianej pomocy osobom niepełnosprawnym. Powstał przy wielkim, merytorycznym wsparciu przedstawicieli organizacji pozarządowych, stowarzyszeń, które znakomicie wspierają działania samorządowe na rzecz osób potrzebujących, zagrożonych wykluczeniem społecznym. Mam nadzieję, że dzięki takim inicjatywom, współdziałaniu będzie możliwe wypracowanie kolejnych rozwiązań w obszarze zdrowia psychicznego mieszkańców, które bardzo korzystnie wpłyną na ich jakość życia.

Za nagrodę podziękowała także konkursowej Kapitule oraz twórcom innowacji Małgorzata Niemkiewicz, dyr. MOPR podkreślając, że: „Teraz pora na wspólną, wytężoną pracę przy wprowadzaniu w życie założeń projektu”. Ośrodek jest liderem i głównym realizatorem zadania.

Przypomnijmy, że testowanie i jednocześnie wdrażanie modelu w mieście rozpoczęło się w październiku ub. roku. Potrwa do 2020 roku. Opracowanie zyskało bowiem wcześniejszą akceptację i pozytywną ocenę m.in. Ministerstwa Rozwoju i zostało zakwalifikowane do etapu pilotażowo – wdrożeniowego. Nowatorskość gdańskiego modelu polega przede wszystkim na indywidualnym i jednocześnie kompleksowym podejściu do osoby z zaburzeniami psychicznymi. Wobec każdej takiej osoby będzie bowiem realizowana indywidualna ścieżka diagnostyki, leczenia, wsparcia, aktywizacji społecznej, zawodowej. Potrzebujący będzie objęty pomocą różnych specjalistów już w środowisku (w ramach zespołu diagnostycznego – interdyscyplinarnego, pomocowego). Może liczyć m.in. na opiekę lekarza psychiatry, psychologa, asystenta środowiskowego, opiekuna. Chodzi o to, by wsparcie dawało jak najlepsze efekty. Model zakłada spersonalizowane wsparcie, które polega na przywracaniu osób chorujących psychicznie do pełnienia ról społecznych, w oparciu o indywidualny plan terapeutyczny. To wielopłaszczyznowe podejście do problemu, polegające na zrozumieniu potrzeb człowieka, następnie motywowaniu go do działań aktywizujących, do pełnienia ról społecznych.  

– Model kładzie nacisk na pracę środowiskową i zapewnienie osobie zaburzonej łatwego dostępu zarówno do leczenia, jak i do społecznej aktywizacji i integracji – mówi Alina Kaszkiel – Suska, prezes Fundacji Oparcia Społecznego Aleksandry „Fosa” w Gdańsku. – Tutaj, jak nigdy wcześniej, medycyna bardzo mocno współpracuje z pomocą społeczną na rzecz potrzebującego człowieka.

– Aby skutecznie pomagać człowiekowi zaburzonemu psychicznie trzeba patrzeć na jego potrzeby kompleksowo – podkreśla psycholog, psychoterapeuta Katarzyna Wieczorek, prezes Fundacji Wspierania Rodzin „Przystań” w Gdańsku. – To „spojrzenie” udało się wprowadzić do modelu. Pacjent będzie objęty nie tylko leczeniem, ale także wsparciem asystenta środowiskowego, psychologa, psychiatry, aktywizacją społeczną. To nowa jakość.

W ramach testowania i wdrażania modelu w Gdańsku powstać ma m.in. specjalistyczna poradnia zdrowia psychicznego, oddział dzienny dla osób zaburzonych, mieszkania wspomagane, środowiskowy dom samopomocy, centrum integracji społecznej oraz klub integracji społecznej. Głównym realizatorem i liderem zadania jest gdański MOPR, partnerami: Fundacja Oparcia Społecznego Aleksandry FOSA, Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Kryzysami Psychicznymi „Przyjazna Dłoń”, Fundacja Wspierania Rodzin „Przystań” i Centrum Zdrowia Psychicznego OPTIMMED.

Realizacja modelu jest finansowana ze środków europejskich – łącznie to kwota ponad 10 mln złotych (w tym przeszło 302 tys. zł wkład własny miasta).