Stop przemocy domowej

Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie przypomina o dostępnym w Gdańsku, bezpłatnym wsparciu dla osób doświadczających agresji od bliskich. Nie ma znaczenia, ile masz lat. Nikt nie ma prawa stosować wobec Ciebie przemocy. Nikt nie może Cię krzywdzić. Zadzwoń pod numer tel.: 797 909 112 (czynny całą dobę) lub napisz na adres e-mail: mopr-wsparcie@gdansk.gda.pl, a otrzymasz adekwatną pomoc.

Przemoc domowa jest problemem społecznym, który może dotknąć każdego. Dlatego gdański MOPR prowadzi kampanię pomocową, informacyjną i profilaktyczną pt. „Dom bez przemocy”. Jej adresatami są osoby doznające zachowań agresywnych od bliskich oraz świadkowie takich sytuacji. Specjalistki i specjaliści Ośrodka Interwencji Kryzysowej MOPR przy pl. Ks. Gustkowicza w Nowym Porcie oferują pomoc także uchodźczyniom i uchodźcom z Ukrainy przebywającym w mieście, którzy doświadczają tego społecznego problemu. Dzwoniąc pod numer tel.: +48 508 293 279 (czynny pon. – sob., w godz. 8.00 – 20.00) otrzymają wsparcie w języku ukraińskim. „Dom bez przemocy” wpisuje się w kampanię społeczną „Gdańsk Miastem Równości”. 

Bezpieczeństwo w życiowym aspekcie

Specjalistki i specjaliści OIK MOPR informują o dostępnej, bezpłatnej ofercie pomocy w mieście. W razie konieczności, adekwatnie do sytuacji potrzebującego człowieka udzielają mu interwencyjnego, wielowymiarowego wsparcia. Między innymi kierują osobę doświadczającą agresji od bliskich do instytucji i do organizacji pozarządowych, które np. nieodpłatnie świadczą pomoc psychologiczną oraz prawną, prowadzą terapię. W razie zagrożenia życia, zdrowia, bezpieczeństwa OIK MOPR zapewnia m.in. schronienie w hostelu interwencyjnym, wsparcie psychologiczne, pedagogiczne i socjalne.

Dodajmy też, że OIK koordynuje działania Miejskiego Systemu Interwencji Kryzysowej m.in. w zakresie wsparcia osób doznających przemocy domowej. Dzięki interdyscyplinarnym działaniom MSIK, można zwiększyć skuteczność udzielanej pomocy w tym zakresie. System tworzy 30 podmiotów (instytucje miejskie, organizacje pozarządowe), które współpracują w sytuacjach wymagających natychmiastowych działań m.in. w obszarze interwencji i profilaktyki. Chodzi przede wszystkim o wsparcie w zakresie szeroko rozumianej pomocy psychologicznej i socjalno-bytowej, dla osób w trudnej sytuacji życiowej.

 

Grafika informacyjna „Domu bez przemocy”/źródło: UMG
Symboliczna fot. dziecka/Pixabay (Counselling)