Stop przemocy

Gdańskie rodziny, małżeństwa oraz pary z problemem zachowań agresywnych mogą skorzystać z bezpłatnego, specjalistycznego wsparcia terapeutycznego. Zapisy do programu już ruszyły.

Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Gdańsku również w tym roku realizuje dla rodzin program pt. „Im wcześniej tym lepiej III”, profilaktyczny i przeciwdziałający przemocowym zachowaniom. Do uczestnictwa w nim zachęcamy m.in. małżeństwa i pary u których pojawił się ten problem lub jego niepokojące symptomy. Pod okiem terapeuty uczestnicy m.in. nauczą się kontroli zachowań oraz łagodzenia niepożądanych emocji. Dowiedzą się, jak rozwiązać trudności konstruktywnie, bez agresji. Specjalista na podstawie diagnozy sytuacji rodzinnej, podpowie możliwe rozwiązania. W ramach programu odbędą się sesje terapeutyczne indywidualne (możliwe także w formie online) oraz grupowe (te planowane są jesienią). Wszystko z zachowaniem zasad bezpieczeństwa, obowiązujących w czasie epidemii.

–  Staramy się, żeby dostęp do specjalistycznego i bezpłatnego wsparcia był w mieście jak najszerszy – mówi Piotr Kowalczuk, zastępca prezydent Gdańska ds. edukacji i usług społecznych. – Szczególnie w kontekście przeciwdziałania przemocy w rodzinie.

Osoby zainteresowane uzyskaniem pomocy w ramach programu, prosimy o kontakt z trenerem i terapeutą Mariuszem Wilkiem, tel.: 606 180 707. „GONG” Mariusz Wilk – to podmiot realizujący „Im wcześniej tym lepiej III” na zlecenie gdańskiego MOPR.

Zajęcia odbywać się będą w „Zieleniaku” przy ul. Wały Piastowskie 1 w Gdańsku.

Fot. z Pixabay