Stop żebractwu – pomoc dzieciom, edukacja w autobusach

W świetlicy przy ul. Zakopiańskiej 40 w Gdańsku dla dzieci żebrzących, zagrożonych wykluczeniem społecznym, pozostających podczas wakacji bez opieki rodziców przebywa teraz nawet do dwadzieściorga dzieci. Mają wsparcie, opiekę, ciekawy program wypoczynkowy, zabawowy i aktywizujący. Co najważniejsze nie są na ulicy… 

W Gdańsku trwa akcja edukacyjna, pomocowa i prewencyjna pod hasłem „Okaż serce… nie dawaj pieniędzy osobie żebrzącej na ulicy, bo tam zostanie! Pomagaj mądrze!”. W jej ramach m.in. od 25 czerwca działa świetlica dla potrzebujących dzieci. Teraz jest tam nawet do dwadzieściorga maluchów dziennie. W placówce prowadzonej na zlecenie miasta przez Centrum Wsparcia Imigrantów i Imigrantek oraz Fundację Wsparcia i Inicjatyw Społecznych mają zapewnione bezpłatne posiłki, wyjścia do ciekawych miejsc w Trójmieście, program zajęć sportowych, zabawowych, wypoczynkowych. Wszystko pod okiem opiekunów i pedagogów. W ramach kampanii przeciwko żebractwu w Śródmieściu odbyły się także m.in. akcje edukacyjne ulotkowe i plakatowe, prowadzone przez streetworkerów i pracowników Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie oraz Towarzystwa Pomocy im. Św. Brata Alberta. Od 6 sierpnia aż do zakończenia jarmarku tematyczne plakaty będą także w komunikacji miejskiej – mamy nadzieję, że przekaz dotrze do pasażerów, w tym także turystów odwiedzających Gdańsk. Dodajmy też, że podczas wakacji m.in. Straż Miejska, Policja patrolują najbardziej turystyczne i przez to atrakcyjne dla osób proszących o datki punkty miasta – ze szczególnym naciskiem na interwencje przeciwdziałające problemowi społecznemu. Jeżeli zauważymy osoby żebrzące, należy zgłosić fakt dzwoniąc pod numery alarmowe:Policji – 997 lub Straży Miejskiej – 986. Prosimy także o sygnały do MOPR, tel.: 58 342 31 50 lub 58 522 38 20.

Gdańscy partnerzy kampanii: MOPR, Straż Miejska, Komenda Miejska Policji, Morski Oddział Straży Granicznej, Towarzystwo Pomocy im. Św. Brata Alberta, Zarząd Transportu Miejskiego, CWII oraz FWIS.