Studenci z Austrii w gdańskim MOPR

25 – osobowa grupa studentów z wykładowcami z Uniwersytetu Nauk Stosowanych w Górnej Austrii już we wtorek, 17 kwietnia zapozna się w Miejskim Ośrodku Pomocy Rodzinie w Gdańsku m.in. z organizacją naszej pieczy zastępczej oraz systemem wsparcia potrzebujących dzieci.

Studenci gościć będą w godzinach od 10 do 13 w MOPR przy ul. Leczkowa 1a oraz w „Domu na Wzgórzu” przy ul. Świętokrzyskiej 39, kameralnej placówce socjalizacyjnej dla kilkanaściorga dzieci potrzebujących. Mali podopieczni mają tam całodobową, specjalistyczną opiekę i pomoc. Austriaków, którzy uczą się m.in. polityki społecznej i pracy socjalnej, szczególnie interesuje kwestia gdańskich rozwiązań dotyczących wsparcia dziecka i rodziny. Pytają o pomoc udzielaną maluchom z dużym bagażem emocjonalnym, życiowym, pozbawionych opieki biologicznych rodziców. Interesują się także metodami i narzędziami stosowanymi w pracy socjalnej z rodzinami zagrożonymi wykluczeniem społecznym. O tym wszystkim opowiedzą gościom pracownicy Ośrodka.

–  Być może nasze gdańskie rozwiązania spodobają się austriackim, przyszłym pracownikom służb społecznych, socjalnych – mówi Piotr Kowalczuk, zastępca prezydenta Gdańska ds. polityki społecznej. – Zawsze chętnie dzielimy się doświadczeniami i dobrymi praktykami. Cieszy nas zainteresowanie mieszkańców z innych, europejskich krajów pracą gdańskich służb wsparcia rodziny. Takie spotkania, doświadczenia mają wartość obustronną i warto z nich czerpać.