Od stycznia bezpłatna pomoc prawna dla gdańszczan!

Gdański Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie zachęca mieszkańców do korzystania z bezpłatnych porad prawnych, świadczonych m.in. przez radców prawnych oraz adwokatów. Od 2018 roku taką pomoc, w ramach tematycznej ustawy, otrzymać można aż w 19 punktach w mieście.

W 9 punktach prowadzonych przez gdański MOPR i 10 przez organizacje pozarządowe osoby uprawnione mogą dowiedzieć się o obowiązujących przepisach, przysługujących prawach i obowiązkach w zakresie spraw rodzinnych, świadczeń dla seniorów, osób niepełnosprawnych, prawa pracy, bezpieczeństwa itd. Adwokaci, radcy prawni i doradcy wskażą m.in. sposób rozwiązania problemu. Z bezpłatnego wsparcia skorzystać mogą osoby:

– z ważną Kartą Dużej Rodziny lub

– którym w okresie 12 miesięcy poprzedzających zwrócenie się o poradę, przyznano świadczenie z pomocy społecznej (i jednocześnie, nie wydano w tym okresie decyzji o zwrocie nienależnie pobranego świadczenia) lub

– osoby do ukończenia 26 lat tudzież po ukończeniu 65 lat lub

– posiadające ważną legitymację weterana i weterana poszkodowanego lub

– kombatanci oraz będący ofiarami represji wojennych i okresu powojennego lub

– które poniosły straty bądź są zagrożone w wyniku wystąpienia klęski żywiołowej, katastrofy, awarii technicznej tudzież

– kobiety w ciąży.

Mieszkańcy, którzy chcą korzystać z bezpłatnych porad, podczas wizyty winni wylegitymować się odpowiednim dokumentem, zaświadczeniem czy legitymacją potwierdzającą uprawnienie. I tak np. kobiety w ciąży – zaświadczeniem lekarskim, posiadacze Karty Dużej Rodziny – ważnym drukiem. Kwestię korzystania z nieodpłatnych porad prawnych reguluje przedmiotowa ustawa z 5 sierpnia 2015 roku.

– To dobra, kompleksowa usługa, po którą warto sięgać jeśli tylko spełnia się ustawowe kryteria – podkreśla Piotr Kowalczuk, zastępca prezydenta Gdańska ds. polityki społecznej. – Staramy się, aby dostęp do bezpłatnego poradnictwa prawnego był dla mieszkańców łatwy i jak najszerszy.  

Bezpłatne porady w Miejskim Ośrodku Pomocy Rodzinie w Gdańsku w 2018 roku:

 • w 9 punktach przy ul. Dyrekcyjnej 5 (I piętro) pomoc prawną świadczą adwokaci i radcy prawni. Pomoc w punktach MOPR można uzyskać w dni powszednie, w godz. 8. 30 do 17 (gabinety otwarte rotacyjnie), tel. 58 342 31 88.

10 punktów nieodpłatnej pomocy prawnej, prowadzonych w Gdańsku przez organizacje pozarządowe:

 1. Regionalne Centrum Informacji, ul. Grunwaldzka 5
  pon. godz. 10 – 14, wt. 15.30 – 19.30, śr. 8.30 – 12.30, czw. i piąt. 10 – 14
 2. Instytut Metropolitalny, ul. Opata Rybińskiego 10
  pon. godz. 9 – 13, wt. 14 – 18, śr. 8 – 12, czw. i piąt. 10 -14
 3. Stowarzyszenie Akcja Społeczna, ul. Hoża 4
  pon. i wt. godz. 15 – 19, śr.  11.30 – 15.30, czw. i piąt. 15 – 19
 4. Regionalne Centrum Informacji, ul. Gościnna 10
  pon. godz. 16 – 20, wt. 8.30 – 12.30, śr. 13 – 17, czw. i piąt. 15 – 19
 5. Teneo, ul. Jagiellońska 11
  pon. i wt. godz. 16 – 20, śr. 13 – 17, czw. 8 – 13, piąt. 8 – 12     
 6. Dogma, ul. Północna 5
  pon. 15 – 19, wt. 9 – 13, śr., czw. i piąt. 15 – 19
 7. FOSA, ul. Kisielewskiego 12
  pon. i wt. godz.  13.45 – 17.45, śr. 8.30 – 12.30, czw. 9.15 – 13.15, piąt. 13.45 – 17.45
 8. Teneo, ul. Jaśkowa Dolina 105
  pon. i wt. godz. 16 – 20, śr. i czw. 8 – 12, piąt. 8 – 13
 9. Stowarzyszenie Jasień, ul. Zakopiańska 40
  dni powszednie godz. 8.30  -12.30
 10. FOSA, ul. Reduta Wyskok 2
  pon. i wt. godz. 9 – 13, śr. 13.15 – 17.15, czw. 14 – 18, piąt. 9 – 13.