Świadczenia z MOPR wypłacisz teraz kartą przedpłaconą!

Będzie wygodniej, bezpiecznie, szybko i bezpłatnie! Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Gdańsku wprowadza dla klientów nowy system wypłaty świadczeń, w formie karty przedpłaconej. Ich posiadacze pobiorą pieniądze aż w 229 punktach bankomatowych Banku Pekao S.A. i sieci Euronet na terenie Gdańska. Najbliżej domu, a nie jak dotąd – w jednej kasie Ośrodka czy ewentualnie na poczcie.

Gdańscy pracownicy socjalni rozpoczęli akcję przekazywania klientom kart przedpłaconych. Zasada działania nowego systemu wypłaty świadczeń jest prosta – MOPR wyda kartę przedpłaconą klientowi i co miesiąc będzie ona zasilana kwotą świadczenia, przysługującego podopiecznemu. Posiadacz karty wypłaci gotówkę szybko, bez prowizji w dowolnym  bankomacie wymienionych powyżej operatorów zarówno w Gdańsku, jak i w całej Polsce. Nie musi zakładać prywatnego konta, czy też co miesiąc odwiedzać kasy MOPR przy ul. Leczkowa, aby pobrać należności. Nie musi także realizować wypłaty drogą pocztową. Do tego kartą przedpłaconą można dokonać transakcji bezgotówkowych, np. zakupów w punktach usługowo – handlowych.

– Zależy nam bardzo na ciągłym podnoszeniu jakości usług, świadczonych na rzecz potrzebujących mieszkańców – podkreśla Piotr Kowalczuk, zastępca prezydenta Gdańska ds. polityki społecznej. – Służy temu także wprowadzenie nowego, bardzo dogodnego dla posiadacza karty przedpłaconej, systemu wypłaty świadczeń. Zachęcam podopiecznych MOPR do skorzystania z tej bezpłatnej oferty, która daje jednak wiele możliwości. Posiadacz karty może na przykład wybrać tylko część kwoty zasiłku, w dowolnym miejscu w Polsce. Płacić nią w sklepach. Przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu wiąże się również z ułatwianiem mieszkańcom, dostępności do dobrych rozwiązań i usług. W Gdańsku zawsze o tym pamiętamy.

Docelowo karty przedpłacone otrzyma ok. trzech tysięcy gdańszczan, objętych wsparciem gdańskiego MOPR. Ważność „kartonika” wynosi pięć lat. Koszt zakupu kart dla klientów pokrył Ośrodek (jedna – 1,99 zł). Dodajmy, że od 1 stycznia 2018 roku kasa MOPR przy ulicy Leczkowa 1 A przestanie funkcjonować.

Zgłoś się po kartę!

Klienci, którzy odbierają świadczenia w kasie gdańskiego MOPR lub drogą pocztową, proszeni są o zgłaszanie się po karty przedpłacone do: Centrów Pracy Socjalnej w dzielnicach lub Samodzielnego Referatu Reintegracji (adresy: www.mopr.gda.pl). Uwaga, karty nie są przeznaczone dla osób, które mają już prywatny rachunek bankowy do obsługi świadczeń!