Świąteczna kartka zamiast sms!

„Idą święta, nie o smsie lecz o kartce pamiętaj!” – to hasło 600 gwiazdkowych pocztówek, które Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Gdańsku przekaże m.in. rodzinom z dziećmi, wielopokoleniowym, mniej zaradnym opiekuńczo czy wychowawczo. Akcja ma m.in. zachęcić do odbudowy rodzinnych więzi, poświęcenia czasu bliskim.

Świąteczne, edukacyjne kartki gdański MOPR otrzymał bezpłatnie od Fundacji „Dbam o Mój Zasięg”. Asystenci rodzin i wolontariusze Ośrodka zadbają, by jeszcze przed Bożym Narodzeniem trafiły one do gdańskich rodzin objętych wsparciem. Do tych rodzin, w których trzeba wzmocnić pozytywne relacje między bliskimi. Czasem nauczyć mówienia o uczuciach, okazywania emocji, miłości i radości. W akcji chodzi o budowanie pozytywnych relacji międzyludzkich. Akcentowanie, że naprawdę warto poświęcić czas na napisanie świątecznych życzeń dla bliskiej osoby. Ten czas będzie bezcenny, bowiem sms nie załatwi sprawy.

– To bardzo pozytywna, edukacyjna, prospołeczna inicjatywa – mówi Piotr Kowalczuk, zastępca prezydenta Gdańska ds. polityki społecznej. – Swoje życzenia dla bliskich mogą napisać dzieci, rodzice i osoby starsze. Liczą się: poświęcony czas, otwartość, mówienie o własnych uczuciach wprost, prawdziwie. Szczególnie w okresie świątecznym powinniśmy wszyscy zadbać o jak najlepsze, międzyludzkie relacje.

Pomysłodawcą i organizatorem akcji jest Fundacja „Dbam o Mój Zasięg”, partnerem m.in. gdański MOPR.