Światowy Dzień Pracy Socjalnej honoruje zaangażowanie i profesjonalizm

We wtorek, 15 marca br. obchodzone jest święto pracy socjalnej. To dzień poświęcony m.in. pracowniczkom i pracownikom Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Gdańsku, ale też innym osobom obszaru pomocy społecznej.

Światowy Dzień Pracy Socjalnej został ustanowiony i jest obchodzony przez Międzynarodową Federację Pracowników Socjalnych. Prekursorami wspólnych działań byli pracownicy socjalni w Europie, zrzeszeni w organizacjach współpracujących w ramach Federacji. Każdego roku święto przypada w trzeci wtorek marca. Ma ono na celu m.in. podniesienie świadomości o pracy służb społecznych oraz o ich ważnej roli w życiu rodziny. Jest też okazją do złożenia wyrazów szacunku pracownikom, którzy na co dzień wspierają osoby i rodziny mniej radzące sobie z życiowymi problemami.

Zawód z misją

W gdańskim Miejskim Ośrodku Pomocy Rodzinie takich specjalistek i specjalistów jest ponad 200. Na co dzień wspierają m.in. rodziców mniej zaradnych opiekuńczo i wychowawczo, osoby starsze, z niepełnosprawnością oraz osoby w kryzysie bezdomności. Służą radą, wiedzą i rozwiązaniami, które wpływają na poprawę sytuacji mieszkanek i mieszkańców zagrożonych wykluczeniem społecznym. Pracują z osobami, rodzinami niosąc im niezbędną pomoc, ale też pobudzając do życiowej aktywności. Zawsze starają się być blisko potrzebujących, by podpowiedzieć najprostsze i skuteczne rozwiązania problemów. Praca socjalna to także kwalifikowanie podopiecznych do uzyskania świadczeń pomocowych oraz pobudzanie ich do społecznej aktywności. To konsekwentne współdziałanie m.in. z asystentami rodzin, psychologami, przedstawicielami organizacji pozarządowych i lokalną społecznością, by pomocowy rezultat był jak najlepszy. Czas epidemii, a teraz kryzys humanitarny w Ukrainie pokazują, jak ważne są działania podejmowane także przez pracowników gdańskiego MOPR na rzecz potrzebujących mieszkanek i mieszkańców oraz uchodźców. Współpracując m.in. z innymi jednostkami miejskimi oraz organizacjami pomocowymi starają się otaczać wsparciem i troską każdą potrzebującą osobę. To właśnie sedno i misja pracy socjalnej.

W 2020 roku MOPR w Gdańsku obchodził 30-lecie działalności, o której opowiedzieli m.in. pracownicy Ośrodka na stronie internetowej jubileuszu (link przekierowuje na stronę: www.ludziezmisja.pl).

Pracowniczki Samodzielnego Referatu Reintegracji MOPR w Gdańsku na co dzień pomagają osobom w kryzysie bezdomności/fot. MOPR
W Centrach Pracy Socjalnej gdańszczanie otrzymują informacje i wsparcie/na zdjęciu pracowniczki CPS 9 MOPR
W punkcie Gdańsk Pomaga Ukrainie przy ul. Dolna Brama 8 uchodźcom pomagają m.in. pracowniczki i pracownicy gdańskiego MOPR/fot. Grzegorz Mehring, www.gdansk.pl