Światowy Dzień Świadomości Autyzmu – 2 kwietnia na niebiesko

Stowarzyszenie Pomocy Osobom Autystycznym (SPOA), Fundacja – Instytut Wspomagania Rozwoju Dziecka oraz Europejskie Centrum Solidarności zapraszają mieszkańców do uczestnictwa w akcji „Gdańsk Solidarnie dla Autyzmu” w najbliższą niedzielę, w godz. od 18 do 20.30. Tego dnia w siedzibie ECS przy pl. Solidarności 1 między innymi nastąpi prezentacja problematyki autyzmu oraz projekcja tematycznego filmu „Życie animowane”. Obchody 2 kwietnia, czyli Dnia Świadomości Autyzmu zakończy niebieski marsz (kolor jest motywem społecznej świadomości i akcji), który przejdzie fragmentem Drogi do Wolności oraz błękitna iluminacja budynku Centrum. Tymczasem Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie przygotował projekt „Gdańskiego Modelu Autyzmu”, który zakłada stworzenie w mieście, kompleksowego systemu wsparcia i działań dla dorosłych osób z autyzmem i jednocześnie niepełnosprawnością intelektualną – to dzisiaj około 200 mieszkańców. Główny nacisk położono na pomoc w obszarach: edukacji, zdrowia, aktywizacji społecznej, zawodowej, mieszkalnictwa oraz rodziny i jej otoczenia. Partnerami MOPR w projekcie są: SPOA oraz Fundacja „Pomóż mi żyć”. W połowie kwietnia dokument trafi do zaopiniowania, do Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej w Warszawie.
– To niezwykle ważne, by gdańszczanie z autyzmem i jednocześnie niepełnoprawnością intelektualną, mieli szansę jak najpełniej uczestniczyć w społecznym życiu, we wszystkich jego formach – podkreślał Piotr Kowalczuk, zastępca prezydenta Gdańska ds. polityki społecznej. – Jesteśmy od tego, by taką możliwość im zapewnić. Tym istotniejsze jest więc wprowadzenie skutecznego modelu działań. Być może stanie się on także drogowskazem dla innych gmin.

Uwaga!
Projekt jest dostępny na stronie: www.mopr.gda.pl