Świetlica dla dzieci z ulicy pełna i międzynarodowa

Nawet siedemnaścioro dzieci dziennie „zaproszonych” z ulicy, z rodzin zagrożonych bezdomnością, wykluczeniem społ. lub pozostających podczas wakacji bez dozoru rodziców ma dobrą opiekę w świetlicy przy ulicy Zakopiańskiej 40 w Gdańsku, uruchomionej specjalnie dla nich. Dzieci m.in. polskie, romskie, ukraińskie – wszystkie po prostu potrzebujące – są bezpieczne. Ciekawie, aktywnie spędzają czas i mają namiastkę wakacji.

Co najważniejsze maluchy nie proszą o datki w Śródmieściu Gdańska, nie towarzyszą w tym procederze swoim opiekunom. Tylko w ostatnich dniach w placówce prowadzonej na zlecenie miasta przez Centrum Wsparcia Imigrantów i Imigrantek (CWII) oraz Fundację Wsparcia i Inicjatyw Społecznych (FWIS) przebywało do siedemnaściorga najmłodszych. Pedagodzy, opiekunowie zapewniają podopiecznym nie tylko świetną opiekę, program wakacyjno – wypoczynkowy, ale także śniadania i obiady. Do projektu udało się także pozyskać przedstawicielkę społeczności romskiej, która kapitalnie wspiera świetlicowe działania, przekonując rodziców, by nie wykorzystywali dzieci do żebractwa. Edukuje i skutecznie zachęca do skorzystania z oferty placówki przy ulicy Zakopiańskiej 40.

– W tym roku w świetlicy wsparcie mają nie tylko dzieci żebrzące, ale też między innymi z rodzin zagrożonych bezdomnością, wykluczeniem społecznym czy pozostawione bez opieki rodziców – podkreśla Piotr Kowalczuk, zastępca prezydenta Gdańska ds. polityki społecznej. – Gdańsk jest otwartym, przyjaznym miastem. Staramy się, by każde potrzebujące dziecko mogło jak najlepiej wypocząć. Szczególnie, jeśli rodzice nie mogą lub nie potrafią mu tego zapewnić.

Funkcjonowanie świetlicy finansuje miasto m.in. w ramach akcji pomocowej, edukacyjnej i prewencyjnej „Okaż serce… nie dawaj pieniędzy osobie żebrzącej na ulicy, bo tam zostanie! Pomagaj mądrze!”. W tym roku prowadzą ją gdańscy partnerzy: Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie, Straż Miejska, Komenda Miejska Policji, Morski Oddział Straży Granicznej, Towarzystwo Pomocy im. Św. Brata Alberta, Zarząd Transportu Miejskiego, CWII oraz FWIS.

Pracownicy MOPR i streetworkerzy przekazali już edukacyjne, tematyczne ulotki i plakaty do restauracji, kawiarni, hoteli i barów w Śródmieściu i Wrzeszczu oraz do tramwajów wodnych. Przypominali o adresach i kontakcie do instytucji udzielających w mieście kompleksowego wsparcia. Od 9 lipca plakaty są też w gdańskich autobusach. Akcja edukacyjna i pomocowa z wykorzystaniem materiałów graficznych prowadzona będzie także m.in. podczas Jarmarku św. Dominika. Przez całe wakacje m.in. Straż Miejska, Policja patrolują najbardziej turystyczne i przez to atrakcyjne dla osób proszących o datki punkty miasta. Od 25 czerwca br. na gdańskim Głównym Mieście strażnicy miejscy udzielili osobom żebrzącym 14 pouczeń. W ośmiu przypadkach podstawę prawną stanowił art. 58§1 Kodeksu Wykroczeń („Kto, mając środki egzystencji lub będąc zdolnym do pracy, żebrze w miejscu publicznym, podlega karze ograniczenia wolności, grzywny albo karze nagany”). Sześć razy funkcjonariusze musieli sięgnąć po art. 104 Kodeksu Wykroczeń („Kto skłania do żebrania małoletniego lub osobę bezradną albo pozostającą w stosunku zależności od niego lub oddaną pod jego opiekę, podlega karze aresztu, ograniczenia wolności albo grzywny”).

– Ulicę Długą oraz Długi Targ patrolujemy od rana do wieczora – mówi starszy specjalista Szymon Majchrzak z Referatu Profilaktyki Straży Miejskiej w Gdańsku. – Jesteśmy tam non stop. Nasza stała obecność sprawia, że osoby żebrzące rezygnują z uprawiania procederu w tym miejscu.

Ważny sygnał!

Jeżeli zauważymy osoby żebrzące, należy zgłosić fakt dzwoniąc pod numery alarmowe: Policji – 997 lub Straży Miejskiej – 986. Pomoc także pod numerami tel. MOPR: 58 342 31 50 lub 58 522 38 20.