Świetlica dla osób bezdomnych – to kolejna w Gdańsku propozycja dla osób bez dachu nad głową

Osoby bezdomne korzystające ze wsparcia noclegowni w Gdańsku lub przebywające w miejscach niemieszkalnych otrzymają pomoc w świetlicy, która została otwarta w placówce Towarzystwa Pomocy im. Św. Brata Alberta przy ul. Żaglowej 1.

To kolejna oferta dla osób bez dachu nad głową w Gdańsku, przeciwdziałająca problemowi społecznemu.  Świetlica działa od poniedziałku do soboty, w godzinach od 10.00 do 16.00. Poszerza ofertę noclegowni. Z pomocą m.in. zatrudnionych w świetlicy animatorów społecznych, opiekuna czy pracownika socjalnego osoby w kryzysie bezdomności mają okazję bezpiecznie i aktywnie spędzić dzień. To ważne szczególnie w okresie zimowym. Przebywanie np. w miejscach niemieszkalnych, w trudnych warunkach pogodowych jest niebezpieczne.

Uczestnicy zajęć w świetlicy nauczą się m.in. obsługi komputera. Wezmą udział w zajęciach kulinarnych, manualnych i w treningu ekonomicznym. Działać tam będzie także dyskusyjny klub filmowy. Można się również nauczyć podstaw fotografii cyfrowej. Uczestnicy zajęć od pracownika socjalnego dowiedzą się o dostępnych formach pomocy i możliwościach aktywizacji zawodowej, życiowej. Każdego dnia w zajęciach może uczestniczyć kilkanaście potrzebujących osób – przede wszystkim z gdańskich noclegowni. Często ludzie ci nie mają pomysłu i chęci zagospodarowania dnia (kiedy nie działa noclegownia). Z nowej oferty mogą także skorzystać inne osoby bezdomne, które wciąż pomieszkują np. na działkach, klatkach schodowych.

– Stwarzamy tym ludziom możliwości do aktywizowania się, do zmiany sposobu myślenia i życia – mówi Piotr Kowalczuk, zastępca prezydenta Gdańska ds. polityki społecznej. – Zachęcamy ich do uwierzenia we własne umiejętności i powrotu do życia społecznego.

– Każdy człowiek ma prawo do powrotu a my staramy się dodać potrzebującym skrzydeł i dać im nadzieję na nowe życie – podkreślił.

Działanie świetlicy jest finansowane przez Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Gdańsku. Środki na ten cel MOPR pozyskał z budżetu miasta. Zadanie realizuje Towarzystwo Pomocy im. Św. Brata Alberta.