Pracownicy MOPR nagrodzeni Medalami Prezydenta Miasta Gdańska za ub. rok – fot. Dominik Paszliński, www.gdansk.pl