Święto pracowników służb społecznych

21 listopada obchodzony jest w Polsce Dzień Pracownika Socjalnego. To szczególny dzień dla wszystkich osób zaangażowanych w pomaganie potrzebującym, pracowników socjalnych, asystentów rodzin i opiekunów. To ważny dzień też dla pracowników Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Gdańsku.  Z okazji zbliżającego się święta w piątek 16 listopada, w Polskiej Filharmonii Bałtyckiej na Ołowiance wyróżniający się pracownicy gdańskiego MOPR uhonorowani zostaną m.in. medalami prezydenta Gdańska i dyplomami. Gala rozpocznie się o godzinie 11.00 w sali Kameralnej (zielonej). W uroczystości weźmie udział m.in. prezydent Paweł Adamowicz.

W Gdańsku potrzebujących mieszkańców wspiera około 220 pracowników socjalnych (w tym m.in. starsi pracownicy socjalni i specjaliści pracy socjalnej). Codziennie pomagają m.in. samotnym seniorom, osobom niepełnosprawnym, bezdomnym. Pracują też z rodzinami z dziećmi, które nie radzą sobie z życiowymi wyzwaniami.

Służą radą, wsparciem, sercem

Do zadań pracowników socjalnych należy m.in. kwalifikowanie mieszkańców do uzyskania świadczeń pomocowych, udzielanie informacji i wskazówek, by w efekcie pomóc rodzinie w rozwiązaniu problemów np. finansowych, opiekuńczych, wychowawczych. Pracownicy socjalni pobudzają do aktywności społecznej, współdziałają m.in. z innymi specjalistami, organizacjami pozarządowymi na rzecz przeciwdziałania patologiom w rodzinie. W codziennej pracy na rzecz potrzebujących mieszkańców współpracują także z asystentami rodziny, opiekunami środowiskowymi, psychologami. Dzięki współdziałaniu tych wszystkich osób udaje się często rozwiązać i zapobiegać życiowym problemom gdańszczanek i gdańszczan.

Dzień Pracownika Socjalnego w naszym kraju jest obchodzony 21 listopada na mocy zapisu ustawy o pomocy społecznej, z 29 listopada 1990 roku. Dzień ten upamiętnia spotkanie w miejscowości Charzykowy w 1989 roku, w którym uczestniczyli Jacek Kuroń, Joanna Staręga – Piasek i pracownicy służb społecznych.