Święto pracowników socjalnych

21 listopada to Dzień Pracownika Socjalnego – święto wszystkich pracowników służb społecznych. Z tej okazji, dzisiaj – 22 listopada Paweł Adamowicz wręczył medale Prezydenta Miasta Gdańska 13 pracownikom MOPR w dowód uznania i szacunku oraz w podziękowaniu za długoletnią wzorową pracę na rzecz systemu pomocy społecznej. – Pomoc społeczna w polityce społecznej to instytucja odgrywająca znaczącą rolę w zabezpieczaniu potrzeb mieszkańców Gdańska w przezwyciężaniu trudnych sytuacji życiowych – mówił prezydent Paweł Adamowicz . – Pracownicy socjalni to ludzie, którzy na co dzień udzielają pomocy rodzinom, osobom starszym, niepełnosprawnym oraz osobom zagrożonym wykluczeniem społecznym. Prowadzą także działania i programy aktywizujące społeczności lokalne.

Praca socjalna jest działalnością o charakterze pomocowym. Podstawowym jej celem jest niesienie pomocy ludziom w znajdującym się w różnych sytuacjach, nie tylko związanych z problemami materialnymi, ale także psychicznymi, emocjonalnymi czy duchowymi. Praca socjalna integruje działania wokół rodziny, jej środowiska społecznego i lokalnego.
W ciągu ostatnich lat pomoc społeczna w Polsce przeszła gruntowną przemianę, którą zapoczątkowała pierwsza ustawa o pomocy społecznej, wchodząca u progu transformacji ustrojowej w roku 1990. Ideą, która przyświecała jej uchwaleniu było odejście od dotychczasowej opieki na rzecz pomocy społecznej i uczynienie z pracy socjalnej ważnego instrumentu pomocy społecznej.
– Przeszliśmy w ten sposób od pomocy stricte finansowej do działania wspierającego („wędka a nie ryba”) przy aktywnym angażowaniu w procesie pomocy samych potrzebujących. Dziś, tworząc zespoły interdyscyplinarne, dzięki zaangażowaniu i profesjonalizmowi kadry rozwiązanie znajdują problemy, z którymi borykają się gdańszczanie. Podkreślić należy fakt, iż przedstawiciele gdańskiego MOPR-u uczestniczą także w działaniach na rzecz zmian legislacyjnych w Polsce – podkreśla Piotr Kowalczuk, zastępca Prezydenta ds. polityki społecznej.

Dzisiaj 22 listopada medale Prezydenta Miasta Gdańska otrzymały następujące osoby: Pan Dariusz Brodacki, Pani Marta Grala, Pan Kazimierz Kaszubowski, Pani Mariola Klosskowska, Pani Aleksandra Konkol, Pani Jolanta Kreft, Pani Barbara Kulesza, Pani Teresa Łukaszewicz, Pani Sylwia Mrowińska, Pani Agnieszka Pawłowska, Pani Aleksandra Rutkowska, Pani Marta Sobocińska, Pani Małgorzata Trościańczyk-Tobolska oraz Pani Danuta Podogrodzka-Oleńko – Dyrektor DPS Gdańsk-Oliwa.

Pracownicy socjalni nie mają dużo na koncie. A może jednak mają?
To, że dziecko klienta zasypia spokojnie każdego wieczoru, nie bojąc się pięści swojego ojca. To, że nastolatka przestaje się okaleczać. To, że osoba bezdomna ma swoje bezpieczne miejsce. To, że bita kobieta znajduje w sobie siłę, by na dobre opuścić swojego kata. To, że ofiara gwałtu pierwszy raz od wielu lat mówi o ty, co przeszła. To, że były skazaniec odstawia butelkę jest w stanie utrzymać stałą pracę. To, że zapomniani czują się ważni, a niezbyt piękni – atrakcyjni. Zagubieni – zrozumiani, a załamani stają się szczęśliwi.
Pracownicy socjalni mają na koncie więcej niż większość ludzi zgromadzi przez całe swoje życie. Po prostu, zmieniają świat.

Przypomnijmy, Dzień Pracownika Socjalnego wprowadzony został na mocy ustawy o pomocy społecznej z dnia 29 listopada 1990 roku. W Miejskim Ośrodku Pomocy Rodzinie w Gdańsku pracuje ponad dwustu pracowników socjalnych.