Święto rodzin zastępczych

30 maja obchodzony jest w kraju Dzień Rodzicielstwa Zastępczego. To szczególne święto osób, które opiekują się dziećmi mającymi smutny bagaż życiowych doświadczeń. To także wyjątkowy dzień podopiecznych, wychowujących się w rodzinach zastępczych.

Obecnie w 348 rodzinach zastępczych (w tym 33 to rodziny zawodowe) oraz w 16 rodzinnych domach dziecka przebywa blisko 600 gdańskich dzieci. Mają tam dobrą opiekę, szacunek i miłość, której nie są w stanie zapewnić im biologiczni rodzice. Opiekunowie zastępczy tworzą dzieciom rodzinne warunki życia. Zapewniają im domowe ciepło. Dbają o wszelkie dziecięce potrzeby – od bytowych po edukacyjne, emocjonalne i społeczne. Jeśli to tylko prawnie możliwe, przy wsparciu specjalistów Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Gdańsku utrzymują też kontakt z biologicznymi rodzicami. Wszystko po to, by dziecko w przyszłości mogło jednak wrócić do swojej naturalnej rodziny.

– Wszystkim Rodzicom Zastępczym i ich Dzieciom z okazji przypadającego w sobotę święta, składam najserdeczniejsze życzenia spełnienia i radości – mówi Piotr Kowalczuk, zastępca prezydent Gdańska ds. edukacji i usług społecznych. – Proszę przyjąć wyrazy uznania, podziwu i wielkiego szacunku dla Państwa pracy.

Do życzeń z okazji Dnia Rodzicielstwa Zastępczego przyłączają się także pracownicy i dyrekcja MOPR w Gdańsku. Ośrodek stara się jak najskuteczniej wspierać pracę rodziców zastępczych oraz osób prowadzących rodzinne domy dziecka.  

Spot o rodzinach zastępczych, link:

https://www.facebook.com/moprgdansk/videos/1542234482604862/

 Fot. z Pixabay