Święto służb społecznych w Gdańsku

Sobota 21 listopada to w kalendarzu Dzień Pracownika Socjalnego. To także wyjątkowe święto pracowników Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Gdańsku, którzy zwłaszcza w epidemii starają się dotrzeć z ofertą wsparcia do najbardziej potrzebujących.  

Za serce i zaangażowanie w niesieniu pomocy m.in. medalami Prezydent Miasta Gdańska oraz wyróżnieniami także w tym roku uhonorowani będą niektórzy specjaliści MOPR. To osoby nietuzinkowe w działaniach, kreatywne, kierujące się w pracy na rzecz gdańszczanek i gdańszczan nie tylko wiedzą i doświadczeniem, ale też życzliwością oraz zrozumieniem potrzeb drugiego człowieka. Ze względu na obostrzenia epidemiczne nie odbędzie się jednak uroczysta gala święta, natomiast uhonorowani otrzymają wyróżnienia w pracy.

– Dzięki Państwa aktywności i chęci podejmowania wyzwań, udaje się kompleksowo wspierać najsłabsze osoby także w najtrudniejszych momentach, z którymi wszyscy musimy się zmierzyć – mówi Małgorzata Niemkiewicz, dyrektorka MOPR w Gdańsku. – Dziękuję za te codzienne działania, za wspaniałą, konstruktywną współpracę. Z okazji święta kieruję też najserdeczniejsze życzenia do wszystkich pracowników służb społecznych oraz do partnerów Ośrodka, dzięki którym zadania pomocowe można wykonać pełniej.

Dodajmy, że Dzień Pracownika Socjalnego 21 listopada jest obchodzony na mocy zapisu ustawy o pomocy społecznej, z 29 listopada 1990 roku. Pracownicy socjalni m.in. wspierają osoby starsze, doświadczające bezdomności, także osoby z niepełnosprawnością oraz mniej zaradne rodziny. Kwalifikują podopiecznych do uzyskania świadczeń pomocowych, wskazują, jak rozwiązać życiowy problem. Pobudzają też do społecznej aktywności, współpracują m.in. z asystentami rodziny, psychologami i prawnikami. Współdziałają też m.in. z organizacjami pozarządowymi, lokalną społecznością, by efekt niesionej pomocy był jak najlepszy i adekwatny do potrzeb. W gdańskim MOPR takich specjalistek i specjalistów jest ponad 200.  

Fot. z Pixabay symboliczna (dłonie w geście niesienia pomocy)