Święto wszystkich pracowników służb społecznych

21 listopada to w kalendarzu święto pracowników służb społecznych, w tym gdańskiego Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie. To szczególny dzień przede wszystkim dla pracowników socjalnych. Ważny także dla asystentów rodziny, opiekunów i innych osób zaangażowanych w pomaganie potrzebującym.

21 listopada to Dzień Pracownika Socjalnego. W gdańskim MOPR tę służbę wobec potrzebujących mieszkańców świadczy ponad 240 pracowników socjalnych (w tym m.in. starsi pracownicy socjalni i specjaliści pracy socjalnej). Codziennie wspierają m.in. samotnych seniorów, osoby niepełnosprawne, bezdomne, rodziny z dziećmi, które nie radzą sobie z życiowymi wyzwaniami. Do zadań pracowników MOPR należy m.in. kwalifikowanie mieszkańców do uzyskania świadczeń pomocowych, udzielanie informacji i wskazówek, by w efekcie pomóc rodzinie w rozwiązaniu problemów np. finansowych, opiekuńczych, wychowawczych. Pracownicy socjalni pobudzają do aktywności społecznej, współdziałają m.in. z innymi specjalistami, organizacjami pozarządowymi na rzecz przeciwdziałania patologiom w rodzinie. Służą radą, wparciem, sercem… W codziennej pracy na rzecz potrzebujących mieszkańców współpracują także z asystentami rodziny (27 w gdańskim MOPR), opiekunami środowiskowymi, psychologami.

– W Dniu Pracownika Socjalnego składam wszystkim pracownikom służb społecznych najpiękniejsze życzenia – podkreśla Piotr Kowalczuk, zastępca prezydenta Gdańska ds. polityki społecznej. – Dziękuję za serce, zaangażowanie, profesjonalizm i misję, którą niesie praca na rzecz drugiego człowieka. Za odpowiedzialne podejście do człowieka, ale i do trudnego zawodu. Za udział w świetnych projektach i wdrażanie nowych, świeżych pomysłów przeciwdziałających zjawisku wykluczenia społecznego.

Dodajmy, że wyróżniający się pracownicy gdańskiego MOPR uhonorowani zostaną m.in. dyplomami i medalami podczas uroczystości 29 listopada, w sali jazzowej Filharmonii Bałtyckiej na Ołowiance. Gala rozpocznie się o godzinie 12.

Geneza święta

Polskie święto 21 listopada jest obchodzone na mocy zapisu ustawy o pomocy społecznej, z 29 listopada 1990 roku (późniejsze nowelizacje utrzymały uregulowania o święcie). Dzień ten upamiętnia spotkanie w miejscowości Charzykowy w 1989 roku, w którym uczestniczyli Jacek Kuroń, Joanna Staręga – Piasek i pracownicy służb społecznych.