Szansa na wymarzoną pracę!

Bezrobotnych mieszkańców całego Obszaru Metropolitalnego zachęcamy do zawodowej aktywizacji. Dołączcie Państwo do projektu „Cała Naprzód II”, by wyjść na „życiową prostą”. 

Trwa nabór do projektu Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Gdańsku, realizowanego w partnerstwie z gminami: Suchy Dąb i Pszczółki. Do udziału w nim zapraszamy osoby, które ukończyły 30 lat, będące w najtrudniejszej sytuacji na rynku zatrudnienia. Również pracujące za minimalne wynagrodzenie lub tzw. „ubogie pracujące”, które chcą poprawić swój życiowy status. Współpracę proponujemy też pracodawcom, którzy zatrudnią uczestników „Całej Naprzód II”. W zamian pracodawca uzyska refundację kosztów wynagrodzenia pracowników, w okresie nawet do 12 miesięcy.

Do uczestnictwa w „Całej Naprzód II” zachęca też Piotr Kowalczuk, zastępca prezydenta Gdańska ds. edukacji i usług społecznych. Wskazuje na wyjątkowość projektu m.in. w podejściu do beneficjentów, którym oferuje się bardzo zindywidualizowane formy wsparcia. Uczestnikom zapewniamy bezpłatną pomoc specjalistów m.in. doradcy zawodowego, psychologa, pedagoga, pośrednika pracy. Szeroki wachlarz bezpłatnych szkoleń, kursów dostosowanych do potrzeb, oczekiwań, kompetencji oraz pasji i zawodowych marzeń.  

Projekt będzie realizowany do końca czerwca 2021 roku i jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

Chętnych do udziału w „Całej Naprzód II” prosimy o kontakt: ul. Lęborska 3b (STARTER), lok. 1.32, 80-386 Gdańsk, tel. 58 347 82 99 lub 508 900 812, e-mail: calanaprzod@mopr.gda.pl (ilość miejsc jest ograniczona).