Szkoła dla rodziców tym razem tylko online

Do końca marca potrwa pierwsza w tym roku edycja projektu „Szkoła dla rodziców”, Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Gdańsku.  Ze względu na epidemię zajęcia dla zakwalifikowanych rodziców odbywają się zdalnie. 

Tym razem swoje kompetencje opiekuńczo-wychowawcze podnoszą rodzice dzieci w wieku przedszkolnym i wczesnoszkolnym. To dziesięciu rodziców. Ich zdalna edukacja odbywa się w każdą środę, przez dwie godziny. Przy wsparciu psycholożki oraz specjalistki pracy socjalnej MOPR uczestnicy uczą się m.in. jak właściwie odczytać potrzeby i zachowania dzieci, by prawidłowo na nie odpowiedzieć. Prowadzący warsztaty diagnozują też rodzicielskie problemy i podpowiadają skuteczne i nowatorskie metody wychowawcze. Rodzice uczą się m.in. o etapach rozwoju dziecka, jak mądrze chwalić malca i zachęcać go do samodzielności. Wskazują też granice w wychowaniu i podpowiadają rozwiązania rodzicielskich dylematów. Chodzi o to, by relacje rodzic – dziecko były oparte nie tylko na miłości, ale też na przyjaźni, zrozumieniu potrzeb oraz akceptacji zachowań. Uczestnicy zajęć mają też okazję do podzielenia się swoimi troskami i wątpliwościami opiekuńczymi oraz do wymiany doświadczeń.

W planie kolejne wspierające edycje

W ramach projektu MOPR w br. zaplanowane są jeszcze dwie edycje „Szkoły dla rodziców”: wiosną oraz jesienią. Każda potrwa dwa miesiące. Będą poświęcone m.in. wychowaniu nastolatków i budowaniu więzi pomiędzy rodzeństwem. Dodajmy też, że udział w zajęciach dla rodziców poprzedzony jest wcześniejszą kwalifikacją, którą przeprowadza psycholog. W ciągu kilku lat prowadzenia projektu „przeszkoliło się”, z pozytywnym skutkiem, łącznie ponad dwustu gdańskich rodziców. 

Rodzice chętnie podnoszą swoje umiejętności opiekuńcze i wychowawcze – fot. symboliczna z Pixabay