Szkolenie „PRIDE” — Rodzinna Opieka Zastępcza

Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Gdańsku PROWADZI CAŁOROCZNY NABÓR KANDYDATÓW NA SZKOLENIE DO PEŁNIENIA FUNKCJI RODZINY ZASTĘPCZEJ i zaprasza do współpracy osoby, którym leży na sercu dobro dzieci potrzebujących opieki ze strony dorosłych.

Poszukujemy kandydatów na rodziny zastępcze dla dzieci w różnym wieku, o specjalnych potrzebach edukacyjnych i rozwojowych, dla małoletnich matek i ich dzieci oraz dla licznych rodzeństw.

  • Jeżeli chcesz wiedzieć co czują dzieci, które zostały opuszczone lub są zaniedbywane przez własnych rodziców,
  • jeśli chcesz pomóc dziecku pokonać ból straty i rozłąki oraz dać mu miłość i kochający dom

skontaktuj się z nami, porozmawiamy, odpowiemy na Twoje pytania i przy obopólnej zgodzie zaproponujemy Ci udział w szkoleniu.

Dowiesz się:

  • Jak dać miłość, która nie będzie zawłaszczeniem drugiego człowieka, ale wyjdzie na przeciw jego prawdziwym potrzebom?
  • Jak znaleźć szczęście i swoje powołanie opiekując się samotnym dzieckiem?
  • Co zrobić, aby te dzieci rozkwitły jak piękne kwiaty i zaczęły na nowo wierzyć w siebie i w życzliwych im dorosłych? Jak pomóc tym dzieciom pogodzić się z ich rodzinami?
  • Co myśleć o ich rodzicach, co mówić o nich dzieciom?
  • Jak wychowywać te dzieci?
  • Kto będzie pomagał i wspierał? Kto pomoże, gdy nastąpi kryzys?

MOPR w Gdańsku –Wydział Pieczy Zastęczej
ul. Leczkowa 1a,
tel.: 58-347-82-73 do 79

Zobacz również:

Więcej informacji na temat rodzinnej pieczy zastępczej