Szukasz wsparcia, sięgnij po listę jednostek bezpłatnego poradnictwa

W trudnych, życiowych sytuacjach warto skorzystać z pomocy specjalistów. Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Gdańsku udostępnia potrzebującym listę jednostek świadczących nieodpłatnie poradnictwo, w różnych dziedzinach życia.

Zawiera ona praktyczną informację o instytucjach i o organizacjach pozarządowych udzielających pomocy, konsultacji w bardzo szerokim zakresie tematycznym. Jest dostępna w Biuletynie Informacji Publicznej gdańskiego MOPR  (link przekierowuje na stronę internetową BIP gdańskiego MOPR).

Kontakt do właściwej instytucji kluczowy

Korzystanie z listy ułatwi dotarcie do konkretnego specjalisty, który postara się zaradzić problemowi. Baza zawiera adresy oraz kontakt m.in. do poradni, ośrodków i centrów wsparcia, do instytucji miejskich oraz organizacji pozarządowych. Świadczą one rozmaite, bezpłatne formy doradztwa np. w zakresie spraw rodzinnych, dotyczących wsparcia psychologicznego, pedagogicznego, praw dziecka, terapii szkolnej. Lista uwzględnia kontakt do jednostek udzielających pomocy np. w zakresie rozwiązywania problemów alkoholowych i przeciwdziałania przemocy w rodzinie. W bazie są adresy poradni i specjalistycznych ośrodków wspierających np. osoby pokrzywdzone przestępstwem, borykające się z zadłużeniem oraz osoby z problemem uzależnień. Lista obejmuje też kontakt do instytucji, które nieodpłatnie wspierają potrzebujących w zakresie praw konsumenta, praw pacjenta i zabezpieczenia socjalnego. Są tam również numery infolinii pomocowych, interwencyjnych np. dla osób w życiowym kryzysie. Całość uzupełnia informacja o punktach nieodpłatnego poradnictwa prawnego, obywatelskiego wraz z mediacją w Gdańsku, prowadzonych przez MOPR i organizacje pozarządowe.

 

Lista zawiera m.in. kontakt do poradni udzielających wsparcia dzieciom/fot. dziewczynki ilustracyjna, Pixabay