Także w bieżącym roku korzystaj z listy jednostek nieodpłatnego poradnictwa

Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Gdańsku przygotował syntetyczną informację, o instytucjach i organizacjach pozarządowych bezpłatnie pomagających potrzebującym w różnym zakresie tematycznym. W trudnych, życiowych sytuacjach warto się z nią zapoznać, by odnaleźć kontakt do specjalistów, którzy służą adekwatnym wsparciem.

Lista jednostek nieodpłatnego poradnictwa dostępna jest m.in. w Biuletynie Informacji Publicznej MOPR (link przekierowuje na stronę internetową BIP MOPR) oraz na głównej stronie portalu miasta (link przekierowuje na stronę portalu Gdańska). Zawiera adresy oraz kontakt m.in. do poradni, ośrodków i centrów wsparcia, instytucji miejskich oraz organizacji pozarządowych wspierających mieszkanki i mieszkańców. Baza zawiera informacje nie tylko o jednostkach działających w Gdańsku, ale też mających ogólnopolski charakter.

Poradnictwo w szerokim zakresie tematycznym

Osoby, które potrzebują bezpłatnej konsultacji w różnym zakresie, szybko znajdą kontakt do właściwych instytucji pomocowych. Świadczą one nieodpłatne formy doradztwa np. w zakresie spraw rodzinnych, dotyczących wsparcia psychologicznego, pedagogicznego, socjalnego, praw dziecka, praw człowieka, pomocy dla osób zadłużonych oraz dla mieszkanek i mieszkańców z problemami uzależnień. Lista obejmuje również instytucje wspierające osoby bezrobotne, osoby w bezdomności, ale też starsze oraz z niepełnosprawnością. Są tam też adresy np. do podmiotów miejskich i organizacji pozarządowych udzielających konsultacji w zakresie praw konsumenta, praw pacjenta, zabezpieczenia ekonomicznego i społecznego. Wiele kontaktów dotyczy w szczególności poradni i ośrodków, które udzielają specjalistycznego wsparcia np. psychologicznego i pedagogicznego dzieciom, młodzieży i rodzicom.

Druga część listy zawiera informacje o punktach nieodpłatnego poradnictwa prawnego, obywatelskiego wraz z mediacją w Gdańsku, prowadzonych przez MOPR i organizacje pozarządowe. Z tego wsparcia mogą skorzystać osoby, których nie stać na odpłatną wizytę u prawnika. Z prawnikami i doradcami obywatelskimi można się skonsultować bezpośrednio w punktach świadczących tę pomoc lub telefonicznie i poprzez e-mail. Obowiązują zapisy na porady, w dni powszednie, tel.: 58 342 31 88 (w godz. pracy MOPR) lub e-mail: mopr-pomocprawna@gdansk.gda.pl.

 

Seniorka rozmawia przez telefon/symboliczne zdjęcie z Pixabay