Także latem reaguj widząc osobę w kryzysie bezdomności!

Mieszkańcy Gdańska oraz obecni na wakacjach turyści proszeni są o przekazywanie sygnałów o osobach doświadczających bezdomności, które przebywają w miejscach niemieszkalnych. Po zgłoszeniu, każdy potrzebujący otrzyma ofertę pomocy.

– Również w okresie wakacyjnym współpracując ze służbami miejskimi, organizacjami pozarządowymi staramy się dotrzeć z pomocą do osób w kryzysie bezdomności – mówi Małgorzata Niemkiewicz, dyrektorka Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Gdańsku. – Dziękujemy za każdą informację, za każdy sygnał od mieszkańców, który w efekcie pozwala wesprzeć osobę zagrożoną wykluczeniem społecznym. Państwa szybka reakcja jest ważna i może się przyczynić do uratowania zdrowia lub życia osoby w bezdomności.

Zadzwoń do służb, powiadom streetworkera korzystając z aplikacji Arrels

Sygnały o osobach doświadczających bezdomności prosimy kierować do: Samodzielnego Referatu Reintegracji MOPR przy ul. Wolności 16 w Gdańsku, tel.: 58/522 38 20 (pon., wt. i czw. w godz. 7.30 do 15.30, śr. w godz. 8.00 do 17.00, pt. w godz. 7.30 do 14.30), także do Straży Miejskiej w Gdańsku tel.: 986 lub Policji tel.: 112 (w przypadkach interwencyjnych). Każde zgłoszenie jest sprawdzane.
Można również poinformować streetworkerów o lokalizacji osób w kryzysie bezdomności, posługując się darmową aplikacją Arrels. Trzeba ją pobrać np. „ze sklepu” w smartfonie i zastosować – klikając wg aplikacyjnych wskazań. Dzięki temu streetworker Towarzystwa Pomocy im. Św. Brata Alberta otrzyma wiadomość m.in. o lokalizacji i płci potrzebującego człowieka. Łatwiej dotrze do niego z konkretną pomocą.

Żywność, schronienie, aktywizacja

Przypomnijmy, że w Gdańsku osobom w bezdomności pomocy udzielają instytucje miejskie i organizacje pozarządowe. Świadczą one wsparcie m.in. w postaci schronienia, żywnościowe, rzeczowe oraz finansowe. Udzielają poradnictwa prawnego, psychologicznego, prowadzą aktywizację zawodową i społeczną. Szczególnie w czasie epidemii istotne jest, by jak najwięcej osób w życiowym kryzysie miało poczucie, że z problemem nie są sami i pomoc jest dostępna.

Fot. z Pixabay symboliczna, ręce w geście wsparcia