Teleopieka to nie wszystko, opiekunki wciąż poszukiwane!

Łącznie trzydzieścioro gdańskich seniorów, głównie osób niepełnosprawnych, zostało objętych usługą „Halo jak się czujesz”, tj. telefonicznym, cyklicznym kontaktem opiekuna z podopiecznym oraz całodobowym dyżurem opiekuńczym. Piętnaścioro z tej grupy korzysta także z teleopieki. Wszystko w ramach innowacji społecznej „Dzięki nam nie jesteś sam – całodobowe centrum wsparcia dla osób niesamodzielnych na terenie miasta Gdańsk”, realizowanej pilotażowo przez Gdańską Spółdzielnię Socjalną.

Osoby zakwalifikowane do udziału w projekcie to w większości podopieczni Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Gdańsku. Ich sytuacja została dokładnie zdiagnozowana, by jak najtrafniej dopasować usługę do potrzeb. Są to mieszkańcy samotni lub z różnych przyczyn pozbawieni opieki ze strony rodziny czy znajomych, w satysfakcjonującym zakresie. Wprowadzenie dodatkowych usług wspierających, przede wszystkim podnosi ich bezpieczeństwo życiowe. Pozwala bowiem na błyskawiczną reakcję, gdy np. niepełnosprawny senior znajdzie się w sytuacji zagrażającej jego życiu. W ramach „Halo, jak się czujesz?”, specjaliści GSS kilka razy w tygodniu dzwonią do podopiecznych, by m.in. zapytać o stan zdrowia, samopoczucie, przypomnieć o konieczności odbycia wizyty lekarskiej czy zażycia leków.  Sprawdzają, czy na pewno wszystko jest w porządku. Uczestnicy objęci są także tzw. całodobowym dyżurem opiekuńczym – w ramach tej usługi przez całą dobę senior może zadzwonić do specjalisty w trybie interwencyjnym, by uzyskać niezbędną pomoc. Pracownik GSS, w razie potrzeby, natychmiast zawiadomi lekarza lub sąsiadów – w ten sposób wesprze podopiecznego. Trzecią usługą jest teleopieka. Zostało nią objętych na razie piętnaścioro seniorów z grupy projektowej. To głównie osoby leżące, mające poważne trudności z poruszaniem się ze względu na schorzenia, niepełnosprawność. Zostali oni wyposażeni w telefony wysyłające sygnał SOS do centrali w centrum (mieści się ono w siedzibie Spółdzielni), poprzez wciśnięcie przycisku umieszczonego w opasce na nadgarstku seniora. Specjalista natychmiast ocenia sytuację, np. dzwoni do seniora, powiadamia sąsiadów, by sprawdzili co się dzieje. W sytuacji zagrożenia życia zawiadamia pogotowie, lekarza. Może także zorganizować interwencyjną usługę opiekuńczą. Wszystko po to, by potrzebujący gdańszczanie, którzy z różnych przyczyn nie mogą liczyć na wsparcie bliskich, mieli jak najlepszą opiekę i poczucie bezpieczeństwa.

– Staramy się, by jakość usług świadczonych w mieście na rzecz sędziwych mieszkańców była jak najwyższa i wszechstronna – podkreśla Piotr Kowalczuk, zastępca prezydenta Gdańska ds. polityki społecznej. – Temu służą między innymi wprowadzane innowacje społeczne. Ale ogromny nacisk kładziemy również na czynnik ludzki, czyli profesjonalizm, wysokie kompetencje, serce opiekunek i opiekunów środowiskowych. Codziennie wykonują niełatwą przecież pracę, która ma charakter misji. Zależy nam, by takich odpowiedzialnych, empatycznych osób było jak najwięcej. Aby byli doskonale przeszkoleni i czuli, że to co robią, jest naprawdę wspaniałe.

Dodajmy, że innowacja społeczna „Dzięki nam nie jesteś sam…”, prowadzona jest w ramach projektu grantowego finansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014 – 2020. Będzie testowana do końca listopada br.  

Opiekunki poszukiwane, rozpoczyna się szkolenie

Gdańska Spółdzielnia Socjalna zaprasza do współpracy osoby, które mogą i chcą podjąć pracę opiekunów środowiskowych i pomagać przede wszystkim mniej samodzielnym seniorom oraz osobom niepełnosprawnym w codziennych, życiowych czynnościach. Oferta skierowana jest między innymi do osób o niższych kwalifikacjach – GSS prowadzi bowiem bezpłatne, specjalistyczne szkolenia przygotowawcze do pełnienia funkcji opiekuna. Kolejne warsztaty zawodowe w tym zakresie ruszają już we wrześniu. Osoby zainteresowane winny kontaktować się z GSS przy ul. Solec 4, tel. 58 341 33 78. Zgłoszenia przyjmują też pracownicy Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie przy ul. Dyrekcyjnej 5, tel. 58 320 53 61. Serdecznie zapraszamy!