Teraz po wsparcie będzie bliżej – Centrum Pracy Socjalnej nr 6 w nowej siedzibie!

Od poniedziałku 3 września Centrum Pracy Socjalnej nr 6 Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Gdańsku mieści się w nowej siedzibie, przy ulicy Szarej 32/33. Wcześniejsza lokalizacja przy ulicy Powstańców Warszawskich 25 będzie nieaktualna.

Od września podopiecznych CPS 6, potrzebujących mieszkańców gdańskich dzielnic: Siedlce, Ujeścisko – Łostowice, Chełm z Orunią Górną oraz Wzgórze Mickiewicza, zapraszamy do nowej siedziby. W budynku z windą przy ulicy Szarej 32/33 wsparcia i porad udzielą m.in. pracownicy zespołów informacji i obsługi, pracy socjalnej, usług i świadczeń. Do dyspozycji m.in. rodzin znajdujących się w trudnej sytuacji życiowej, najuboższych, mniej zaradnych, wielodzietnych, osób starszych, niepełnosprawnych będą psycholodzy i prawnicy MOPR. Wsparcia udzielać będą pracownicy socjalni, koordynatorzy usług i świadczeń, koordynatorzy pracy socjalnej, asystenci rodziny. W ofercie CPS 6 jest zarówno pomoc doraźna, w formie świadczeń, jak i specjalistyczna. Potrzebujący mieszkańcy mogą ją uzyskać m.in. w postaci zasiłków stałych, celowych. Otrzymają niezbędną poradę prawną, psychologiczną. Również informację o zakresie wsparcia instytucjonalnego, aktywizującego zawodowo i społecznie, kontakcie do innych instytucji pomocowych na terenie miasta, w tym organizacji pozarządowych. Zmiana siedziby ma na celu m.in. zwiększenie i ułatwienie dostępności do usług pomocowych MOPR dla gdańszczanek i gdańszczan.

– To bardzo istotne, aby osoba zagrożona wykluczeniem społecznym miała świadomość dostępności oraz skuteczności działania służb pomocowych w naszym mieście – mówi Piotr Kowalczuk, zastępca prezydenta Gdańska ds. polityki społecznej. –  Kluczowe są także warunki kontaktu i wsparcia. Znacząco je poprawiamy, by wsparcie na drodze do samodzielności nie odzierało człowieka z należnej mu godności. Nowa lokalizacja CPS 6 jest znacznie dogodniejsza od poprzedniej dla mieszkanek i mieszkańców między innymi Ujeściska, Siedlec czy Łostowic. Punkt jest też dobrze skomunikowany, co ma znaczenie na przykład dla osób mniej sprawnych.

Kontakt do CPS 6 MOPR przy ul. Szarej 32/33: tel. 58 322 40 00, fax: 58 322 40 01. Zapraszamy!